Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Fiskförädlingsproduktion

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Fiskförädlingsproduktion
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Antalet och storlek fiskförädlade företag, samt förädlad fisk enligt art och produktgrupp.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fiskindustri, fiskförädling, fiskprodukter, företag.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fiskförädlingsproduktion [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjalt/index_sv.html