Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.12.2018

Miljöaffärsverksamhetens betydelse har ökat

Omsättningen av miljöaffärsverksamheten i Finland uppgick till nästan 41 miljarder euro år 2017. Inom miljöaffärsverksamhet gjordes drygt 136 000 årsverken och exporten av miljöaffärsverksamhet uppgick till ungefär nio miljarder euro. Förädlingsvärdet för miljöaffärsverksamhet var mer än 13 miljarder euro, vilket var ungefär sju procent av förädlingsvärdet inom hela samhällsekonomin. Miljöaffärsverksamhetens förädlingsvärde av hela samhällsekonomin har ökat med omkring en procentenhet från år 2012 till 2017. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet.

Miljöaffärsverksamhetens omsättning 2016 och 2017 efter näringsgren, miljarder euro

Miljöaffärsverksamhetens omsättning 2016 och 2017 efter näringsgren, miljarder euro

Omsättningen inom den största näringsgrenen inom miljöaffärsverksamhet, dvs. byggverksamhet, uppgick år 2017 till närmare 14 miljarder euro, vilket var en tredjedel av hela miljöaffärsverksamheten. Inom byggverksamheten uppgick årsverken till drygt 34 000 och dess förädlingsvärde var drygt två miljarder euro.

Av omsättningen inom miljöaffärsverksamhet år 2017 hade merparten, 85 procent, anknytning till förvaltning av naturresurser och resterande 15 procent till miljöskydd. De största produktklasserna inom förvaltning av naturresurser var värme- och energibesparing och -hantering med en omsättning på över 13 miljarder euro, produktion av energi från förnybara naturresurser med omkring åtta miljarder euro och förvaltning av mineraltillgångar med drygt fem miljarder euro i omsättning. De största produktklasserna inom miljöskydd var avloppsrening med en omsättning på mer än tre miljarder euro och avfallshantering med två miljarder euro.

Värdet av omsättningen inom miljöaffärsverksamhet ökade med nästan åtta procent från år 2016 till år 2017. Värdet av förädlingsvärdet ökade med mer än nio procent och exporten med nästan 17 procent. Antalet årsverken ökade med något under två procent. Största delen av ökningen inom miljöaffärsverksamhet förklaras av tillväxten inom lågenergibyggande, användning av returmetaller inom metallindustrin och tillverkning av biobaserade kemikalier.

Begreppen och definitionerna i statistiken grundar sig på EU:s förordning om miljöräkenskaper (nr 691/2011 och 538/2014) och Eurostats handböcker. Fr.o.m. offentliggörandet av miljöaffärsverksamhet 2015 är den nya statistiken inte jämförbar med den gamla som baserar sig på en urvalsenkät.


Källa: Miljöaffärsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2017/ylt_2017_2018-12-13_tie_001_sv.html