Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Omsättning inom miljöaffärsverksamet efter produktklasser 2012-2017, miljoner euro

Miljöaffärsverksamhetsklass 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljövård totalt 5 581 5 657 5 678 5 732 5 895 6 238
Skydd av luft och klimat 182 215 212 195 229 248
Hantering av avloppsvatten 2 755 2 729 2 714 2 856 2 995 3 234
Avfallshantering 1 882 1 838 1 889 1 789 1 939 1 988
Skydd och efterbehandling av mark och yt- och grundvatten 107 151 153 147 152 175
Övrig miljöskyddsverksamhet 654 725 710 745 579 592
Förvaltning av naturresuser totalt 27 833 27 414 29 798 29 905 31 905 34 563
Vattenförvaltning 1 890 1 905 1 935 2 053 2 191 2 376
Förvaltning av skogsresurser 2 499 2 769 2 929 2 606 2 786 2 919
Produktion av energi från förnybara källor 5 363 5 009 6 546 7 212 7 363 8 186
Besparning och förvaltning av värme och energi 11 041 10 978 10 725 10 822 12 744 13 487
Minimering av användning av fossila energikällor som råvara 70 67 72 66 68 61
Förvaltning av mineralresurser 4 868 4 579 5 503 5 004 4 532 5 181
Övrig förvaltning av naturresurser 2 101 2 106 2 087 2 142 2 221 2 352
Totalt 33 414 33 071 35 476 35 639 37 800 40 801

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2017, Tabellbilaga 5. Omsättning inom miljöaffärsverksamet efter produktklasser 2012-2017, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2017/ylt_2017_2018-12-13_tau_005_sv.html