Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2017, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Jord- och skogsbruk, fiske 2 199 2 501 2 546 2 426 2 626 2 772
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 108 109 114 97 94 119
02 Skogsbruk 2 091 2 393 2 431 2 328 2 484 2 653
B Utvinning av mineral 3 3 4 4 5 5
C Industri 9 274 9 045 11 286 10 713 10 220 11 739
16 - 17 Skogsindustri 2 500 2 678 2 897 2 721 2 831 3 032
19 - 22 Kemisk industri 286 278 1 491 1 596 1 575 2 174
24 - 30, 33 Metallindustri 6 237 5 894 6 742 6 247 5 657 6 360
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 252 195 156 149 157 173
D Energiförsörjning 4 181 3 905 4 141 4 668 4 645 4 740
E Vatten- och avfallshantering 3 020 3 183 3 347 3 353 3 460 3 629
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 1 259 1 297 1 380 1 447 1 448 1 502
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 1 762 1 886 1 968 1 906 2 012 2 126
F Byggverksamhet 11 053 10 746 10 497 10 755 12 923 13 805
G - U Tjänster och administration 3 684 3 688 3 655 3 719 3 920 4 112
Totalt 33 414 33 071 35 476 35 639 37 800 40 801

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2017, Tabellbilaga 1. Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2017, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2017/ylt_2017_2018-12-13_tau_001_sv.html