Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2017, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Jord- och skogsbruk, fiske 1 604 1 850 1 898 1 829 1 998 2 105
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 36 40 35 26 32 37
02 Skogsbruk 1 568 1 810 1 863 1 803 1 917 2 068
B Utvinning av mineral 1 1 1 2 2 2
C Industri 1 953 1 989 2 384 2 466 2 505 3 032
16 - 17 Skogsindustri 516 554 631 623 646 679
19 - 22 Kemisk industri 90 87 378 428 465 636
24 - 30, 33 Metallindustri 1 253 1 277 1 321 1 363 1 335 1 654
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 94 71 55 52 59 63
D Energiförsörjning 1 899 1 855 1 941 2 270 2 051 2 229
E Vatten- och avfallshantering 1 444 1 558 1 637 1 660 1 711 1 752
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 796 804 850 887 923 934
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 648 754 787 773 787 818
F Byggverksamhet 1 847 1 825 1 829 1 891 2 075 2 248
G - U Tjänster och administration 1 792 1 739 1 732 1 802 1 939 2 045
Totalt 10 539 10 817 11 421 11 921 12 280 13 415

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2017, Tabellbilaga 2. Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2017, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2017/ylt_2017_2018-12-13_tau_002_sv.html