Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Export inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2017, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Jord- och skogsbruk, fiske 53 53 55 55 50 55
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 14 15 17 19 11 17
02 Skogsbruk 39 38 39 36 37 38
B Utvinning av mineral 0 0 1 1 1 1
C Industri 6 050 5 894 7 353 7 214 7 016 8 274
16 - 17 Skogsindustri 1 465 1 610 1 777 1 695 1 751 1 875
19 - 22 Kemisk industri 142 158 1 081 1 155 1 241 1 858
24 - 30, 33 Metallindustri 4 384 4 080 4 461 4 332 3 991 4 505
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 59 46 34 32 32 34
D Energiförsörjning 64 44 66 82 47 30
E Vatten- och avfallshantering 371 339 290 262 260 327
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening . . . . . .
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 371 339 290 262 260 327
F Byggverksamhet 3 . . . . .
G - U Tjänster och administration 313 430 288 388 559 574
Totalt 6 854 6 758 8 052 8 001 7 933 9 260

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2017, Tabellbilaga 3. Export inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2017, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2017/ylt_2017_2018-12-13_tau_003_sv.html