Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2017, årsverke

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Jord- och skogsbruk, fiske 15 260 15 368 15 151 14 310 14 039 14 318
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 1 932 1 895 2 152 1 919 1 778 2 279
02 Skogsbruk 13 328 13 473 12 999 12 391 11 810 12 039
B Utvinning av mineral 10 10 15 15 18 17
C Industri 24 585 23 669 25 696 24 866 24 080 24 826
16 - 17 Skogsindustri 6 051 6 294 6 341 6 134 6 184 6 088
19 - 22 Kemisk industri 1 225 1 218 3 234 3 376 3 387 4 165
24 - 30, 33 Metallindustri 15 937 15 129 15 313 14 590 13 741 13 782
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 1 371 1 029 807 766 769 793
D Energiförsörjning 6 646 6 100 6 044 6 697 6 709 6 669
E Vatten- och avfallshantering 11 188 11 789 12 001 12 042 12 229 12 679
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 4 705 4 707 4 705 4 806 4 606 4 706
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 6 483 7 082 7 296 7 236 7 623 7 974
F Byggverksamhet 31 004 30 342 30 655 31 121 33 189 34 315
G - U Tjänster och administration 43 248 42 497 42 579 42 567 43 950 43 565
Totalt 131 940 129 773 132 143 131 618 134 217 136 393

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2017, Tabellbilaga 4. Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2017, årsverke . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2017/ylt_2017_2018-12-13_tau_004_sv.html