Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.12.2018

Ympäristöliiketoiminnan painoarvo kasvanut

Suomen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli lähes 41 miljardia euroa vuonna 2017. Ympäristöliiketoiminnassa tehtiin reilut 136 000 henkilötyövuotta ja sen vienti oli noin yhdeksän miljardia euroa. Ympäristöliiketoiminnan arvonlisäys oli yli 13 miljardia euroa, joka oli noin seitsemän prosenttia koko kansantalouden arvonlisäyksestä. Ympäristöliiketoiminnan arvonlisäyksen osuus koko kansantaloudesta on kasvanut noin prosenttiyksikön vuodesta 2012 vuoteen 2017. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ympäristöliiketoimintatilastosta.

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto toimialoittain 2016 ja 2017, miljardia euroa

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto toimialoittain 2016 ja 2017, miljardia euroa

Suurimman ympäristöliiketoiminnan toimialan, rakentamisen, liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 14 miljardia euroa eli kolmasosa koko ympäristöliiketoiminnasta. Rakentamisessa tehtiin runsaat 34 000 henkilötyövuotta ja sen arvonlisäys oli reilut kaksi miljardia euroa.

Vuonna 2017 ympäristöliiketoiminnan liikevaihdosta valtaosa, 85 prosenttia, liittyi luonnonvarojen hallintaan ja loput 15 prosenttia ympäristönsuojeluun. Suurimpia luonnonvarojen hallinnan tuoteluokkia olivat lämmön- ja energiansäästö ja -hallinta yli 13 miljardin euron liikevaihdolla, energiantuotanto uusiutuvista luonnonvaroista noin kahdeksan miljardin ja mineraalivarojen hallinta reilun viiden miljardin euron liikevaihdolla. Suurimpia ympäristönsuojelun tuoteluokkia olivat jätevesihuolto yli kolmen miljardin euron liikevaihdolla ja jätehuolto kahden miljardin euron liikevaihdolla.

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihdon arvo kasvoi lähes kahdeksan prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017. Arvolisäyksen arvo kasvoi yli yhdeksän prosenttia ja viennin lähes 17 prosenttia. Henkilötyövuosien määrä kasvoi vajaat kaksi prosenttia. Ympäristöliiketoiminnan kasvusta suurin osa selittyy matalaenergiarakentamisen, metalliteollisuuden kierrätysmetallien käytön ja biopohjaisten kemikaalien valmistuksen kasvuilla.

Tilaston käsitteet ja määritelmät perustuvat EU:n ympäristötilinpitoasetukseen (N:o 691/2011 ja 538/2014) ja Eurostatin käsikirjoihin. Ympäristöliiketoiminta 2015 -julkistuksesta alkaen uusi tilasto ei ole vertailukelpoinen vanhan otoskyselyyn perustuvan tilaston kanssa.


Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2017/ylt_2017_2018-12-13_tie_001_fi.html