Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2020

Miljöaffärsverksamheten har ökat betydligt inom energiproduktionen under de senaste åren

Omsättningen av miljöaffärsverksamheten i Finland uppgick till 41 miljarder euro år 2019. Inom miljöaffärsverksamhet gjordes drygt 160 000 årsverken. Värdet av exporten var något under nio miljarder euro och förädlingsvärdet nästan 16 miljarder euro, vilket är något under åtta procent av förädlingsvärdet inom hela samhällsekonomin. Inom energiproduktionen har omsättningen inom miljöaffärsverksamhet ökat med över 20 procent från år 2013. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet.

Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2018 och 2019, miljarder euro

Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2018 och 2019, miljarder euro

Omsättningen inom den största näringsgrenen inom miljöaffärsverksamhet, dvs. byggverksamhet, uppgick år 2019 till över 13 miljarder euro. Detta är en tredjedel av hela miljöaffärsverksamheten. Inom byggverksamheten var årsverkena något under 58 000 och dess förädlingsvärde var drygt fyra miljarder euro.

Omsättningen inom miljöaffärsverksamhet inom näringsgrenen energiproduktion har ökat med 23 procent från år 2013. Ökningen beror på ökad användning av förnybara energikällor inom produktionen. Av dessa har särskilt användningen av träbaserade bränslen i värmeproduktionen och användningen av vindkraft i elproduktionen ökat betydligt.

Av omsättningen inom miljöaffärsverksamhet år 2019 hade merparten, 85 procent, anknytning till förvaltning av naturresurser och resterande 15 procent till miljöskydd. Den klart största produktklassen inom miljöaffärsverksamhet var förvaltningen av energiresurser med en omsättning på mer än 21 miljarder euro. Därefter följde förvaltning av mineraltillgångar med en omsättning på över fem miljarder euro, och förvaltning av skogsresurser med en omsättning på mer tre miljarder euro.


Källa: Miljöaffärsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (293,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2019/ylt_2019_2020-12-10_tie_001_sv.html