Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2019, årsverke

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A Jord- och skogsbruk, fiske 13 628 14 002 13 844 12 930 12 674 13 245 14 095 15 188
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 1 831 1 767 2 030 1 804 1 583 1 924 2 087 2 312
02 Skogsbruk 11 797 12 234 11 814 11 126 11 092 11 320 12 007 12 876
B Utvinning av mineral 11 12 18 17 21 20 20 24
C Industri 24 590 23 758 25 266 24 310 23 771 23 943 23 523 23 940
16 - 17 Skogsindustri 6 052 6 350 6 354 5 937 6 233 5 946 5 336 5 463
19 - 22 Kemisk industri 1 217 1 209 3 211 3 384 3 359 4 044 4 059 3 652
24 - 30, 33 Metallindustri 15 951 15 164 14 891 14 227 13 407 13 310 12 332 13 084
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 1 369 1 034 811 763 772 643 1 797 1 739
D Energiförsörjning 5 824 5 680 5 343 5 746 5 725 5 944 5 783 6 002
E Vatten- och avfallshantering 11 574 11 774 11 992 12 159 12 205 12 585 12 350 12 387
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 4 706 4 707 4 705 4 706 4 605 4 706 4 806 4 807
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 6 869 7 067 7 287 7 453 7 601 7 879 7 543 7 580
F Byggverksamhet 52 945 52 314 51 948 56 841 63 397 65 079 57 842 57 802
G - U Tjänster och administration 44 141 43 562 44 362 44 543 44 751 44 687 45 536 48 094
Totalt 152 715 151 101 152 774 157 125 163 136 165 525 159 246 163 585

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2019, Tabellbilaga 4. Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2019, årsverke . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2019/ylt_2019_2020-12-10_tau_004_sv.html