Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2019, miljoner euro

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A Jord- och skogsbruk, fiske 2 197 2 498 2 546 2 485 2 627 2 856 3 269 3 148
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 106 106 115 99 94 119 142 166
02 Skogsbruk 2 091 2 393 2 431 2 386 2 532 2 736 3 127 2 982
B Utvinning av mineral 3 3 4 4 5 5 5 5
C Industri 9 274 9 045 10 892 10 399 10 149 11 628 11 855 11 811
16 - 17 Skogsindustri 2 500 2 678 2 869 2 703 2 810 2 938 2 876 2 973
19 - 22 Kemisk industri 285 279 1 492 1 591 1 575 2 174 2 274 2 092
24 - 30, 33 Metallindustri 6 238 5 894 6 376 5 956 5 610 6 372 6 285 6 348
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 252 195 156 149 158 144 419 397
D Energiförsörjning 3 666 3 636 3 662 3 976 3 963 4 202 4 333 4 507
E Vatten- och avfallshantering 3 104 3 183 3 348 3 440 3 458 3 601 3 660 3 688
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 1 259 1 297 1 380 1 395 1 448 1 475 1 534 1 562
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 1 846 1 886 1 968 2 045 2 010 2 126 2 126 2 126
F Byggverksamhet 10 971 10 840 10 618 11 446 13 309 14 052 13 295 13 528
G - U Tjänster och administration 3 769 3 782 3 755 3 886 4 011 4 264 4 341 4 568
Totalt 32 983 32 988 34 825 35 648 37 534 40 609 40 761 41 257

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2019, Tabellbilaga 1. Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2019, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2019/ylt_2019_2020-12-10_tau_001_sv.html