Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2019, miljoner

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A Jord- och skogsbruk, fiske 1 616 1 845 1 902 1 867 1 996 2 137 2 416 2 308
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 32 31 35 29 29 37 43 55
02 Skogsbruk 1 583 1 814 1 867 1 838 1 967 2 100 2 373 2 253
B Utvinning av mineral 1 1 1 1 2 2 2 2
C Industri 1 953 1 989 2 356 2 556 2 479 2 897 2 876 2 830
16 - 17 Skogsindustri 516 554 625 609 638 654 661 716
19 - 22 Kemisk industri 90 88 378 449 464 607 669 640
24 - 30, 33 Metallindustri 1 253 1 277 1 299 1 444 1 318 1 585 1 395 1 332
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 94 71 54 54 58 51 151 141
D Energiförsörjning 1 664 1 730 1 725 1 831 1 750 1 959 1 954 2 175
E Vatten- och avfallshantering 1 488 1 560 1 639 1 664 1 711 1 703 1 684 1 659
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 796 804 850 862 923 880 899 919
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 692 756 788 802 788 822 785 740
F Byggverksamhet 3 831 3 809 3 672 4 180 4 720 4 820 4 433 4 497
G - U Tjänster och administration 1 857 1 813 1 827 1 914 1 997 2 113 2 139 2 274
Totalt 12 409 12 744 13 122 14 038 14 680 15 631 15 505 15 752

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2019, Tabellbilaga 2. Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2019, miljoner . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2019/ylt_2019_2020-12-10_tau_002_sv.html