Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Omsättning inom miljöaffärsverksamet efter produktklasser 2012-2019, miljoner euro

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljövård totalt 5 763 5 747 5 643 5 866 6 132 6 374 6 237 6 450
Skydd av luft och klimat 271 279 263 256 296 316 298 304
Hantering av avloppsvatten 2 793 2 757 2 766 2 917 3 165 3 302 3 088 3 176
Avfallshantering 1 883 1 839 1 934 1 958 1 940 1 994 2 049 2 110
Skydd och efterbehandling av mark och yt- och grundvatten 148 148 154 149 152 175 198 222
Övrig miljöskyddsverksamhet 668 725 526 586 578 587 604 637
Förvaltning av naturresuser totalt 27 220 27 241 29 182 29 783 31 402 34 235 34 525 34 807
Vattenförvaltning 1 915 1 924 1 978 2 116 2 305 2 400 2 261 2 337
Förvaltning av skogsresurser 2 499 2 769 2 901 2 656 2 786 3 004 3 400 3 262
Förvaltning av den naturbeståndiga flora och fauna 1 989 2 010 2 025 2 067 2 154 2 323 2 436 2 566
Produktion av energi från förnybara källor 4 846 4 740 6 067 6 455 6 634 7 551 6 920 6 967
Besparning och förvaltning av värme och energi 10 896 11 026 10 845 11 498 12 815 13 597 14 146 14 295
Förvaltning av mineralresurser 4 869 4 580 5 175 4 807 4 531 5 199 5 187 5 175
Övrig förvaltning av naturresurser 205 191 189 184 178 162 177 205
Totalt 32 983 32 988 34 825 35 648 37 534 40 609 40 761 41 257

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2019, Tabellbilaga 5. Omsättning inom miljöaffärsverksamet efter produktklasser 2012-2019, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2019/ylt_2019_2020-12-10_tau_005_sv.html