Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Export inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2019, miljoner euro

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A Jord- och skogsbruk, fiske 52 53 45 58 50 56 60 62
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 14 15 14 20 11 17 20 22
02 Skogsbruk 38 38 31 38 39 39 40 40
B Utvinning av mineral 0 0 1 1 1 1 1 1
C Industri 6 051 5 894 6 897 7 020 6 998 8 146 7 736 7 844
16 - 17 Skogsindustri 1 465 1 609 1 769 1 633 1 739 1 832 1 690 1 792
19 - 22 Kemisk industri 142 157 992 1 213 1 241 1 792 1 796 1 561
24 - 30, 33 Metallindustri 4 385 4 081 4 100 4 142 3 988 4 495 4 204 4 421
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 59 46 36 31 31 28 73 72
D Energiförsörjning 56 41 23 66 41 27 26 26
E Vatten- och avfallshantering 370 338 291 306 259 332 306 299
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening . . . . . . . .
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 370 338 291 306 259 332 306 299
F Byggverksamhet 3 . . 0 3 . . .
G - U Tjänster och administration 331 456 303 477 593 601 516 502
Totalt 6 846 6 782 7 559 7 927 8 119 9 163 8 672 8 734

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2019, Tabellbilaga 3. Export inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2019, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2019/ylt_2019_2020-12-10_tau_003_sv.html