Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ympäristöliiketoiminnan vienti toimialoittain 2012-2019, miljoonaa euroa

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A Maa-, metsä- ja kalatalous 52 53 45 58 50 56 60 62
01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 14 15 14 20 11 17 20 22
02 Metsätalous 38 38 31 38 39 39 40 40
B Kaivostoiminta ja louhinta 0 0 1 1 1 1 1 1
C Teollisuus 6 051 5 894 6 897 7 020 6 998 8 146 7 736 7 844
16 - 17 Metsäteollisuus 1 465 1 609 1 769 1 633 1 739 1 832 1 690 1 792
19 - 22 Kemianteollisuus 142 157 992 1 213 1 241 1 792 1 796 1 561
24 - 30, 33 Metalliteollisuus 4 385 4 081 4 100 4 142 3 988 4 495 4 204 4 421
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Muu teollisuus 59 46 36 31 31 28 73 72
D Energiahuolto 56 41 23 66 41 27 26 26
E Vesi- ja jätehuolto 370 338 291 306 259 332 306 299
36 - 37 Vesi- ja jätevesihuolto . . . . . . . .
38 - 39 Jätehuolto, materiaalien kierrätys ja muu ympäristönhuolto 370 338 291 306 259 332 306 299
F Rakentaminen 3 . . 0 3 . . .
G - U Palvelut ja hallinto 331 456 303 477 593 601 516 502
Yhteensä 6 846 6 782 7 559 7 927 8 119 9 163 8 672 8 734

Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 10.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2019, Liitetaulukko 3. Ympäristöliiketoiminnan vienti toimialoittain 2012-2019, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2019/ylt_2019_2020-12-10_tau_003_fi.html