Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2019

Omsättningen av miljöaffärsverksamhet 40 miljarder euro

Omsättningen av miljöaffärsverksamheten i Finland uppgick till 40 miljarder euro år 2018. Inom miljöaffärsverksamhet gjordes drygt 160 000 årsverken. Värdet av exporten var omkring nio miljarder och förädlingsvärdet nästan 16 miljarder euro, vilket är något under åtta procent av förädlingsvärdet inom hela samhällsekonomin. Förädlingsvärdets andel har varit ungefär oförändrad sedan år 2012. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet

Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2017 och 2018, miljarder euro

Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2017 och 2018, miljarder euro

Omsättningen inom den största näringsgrenen inom miljöaffärsverksamhet, dvs. byggverksamhet, uppgick år 2018 till över 13 miljarder euro. Detta var en tredjedel av hela miljöaffärsverksamheten. Inom byggverksamheten var årsverkena drygt 59 000 och dess förädlingsvärde var drygt fyra miljarder euro

Av omsättningen inom miljöaffärsverksamhet år 2018 hade merparten, 85 procent, anknytning till förvaltning av naturresurser och resterande 15 procent till miljöskydd. Den klart största produktklassen inom förvaltning av naturresurser var förvaltningen av energiresurser med en omsättning på nästan 21 miljarder euro. Därefter följde förvaltning av mineraltillgångar med en omsättning på något under fem miljarder euro, och vattenförsörjning med över tre miljarder euro. De största produktklasserna inom miljöskydd var avloppsrening med en omsättning på över tre miljarder euro och avfallshantering med två miljarder euro.

Värdet av omsättningen inom miljöaffärsverksamhet minskade med två procent från år 2017 till år 2018. Värdet av förädlingsvärdet däremot ökade med en procent och värdet av exporten minskade med över fem procent. Antalet årsverken minskade med tre procent.


Källa: Miljöaffärsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 05.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2018/ylt_2018_2019-12-05_tie_001_sv.html