Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2018, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Jord- och skogsbruk, fiske 2 197 2 498 2 546 2 485 2 627 2 856 3 385
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 106 106 115 99 94 119 140
02 Skogsbruk 2 091 2 393 2 431 2 386 2 532 2 736 3 245
B Utvinning av mineral 3 3 4 4 5 5 5
C Industri 9 274 9 110 10 892 10 399 10 152 11 631 11 326
16 - 17 Skogsindustri 2 500 2 678 2 869 2 703 2 810 2 938 2 862
19 - 22 Kemisk industri 285 279 1 492 1 591 1 575 2 174 2 274
24 - 30, 33 Metallindustri 6 238 5 958 6 376 5 956 5 610 6 375 5 768
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 252 195 156 149 158 144 422
D Energiförsörjning 3 664 3 643 3 694 4 002 3 998 4 228 4 259
E Vatten- och avfallshantering 3 020 3 183 3 348 3 440 3 458 3 601 3 681
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 1 259 1 297 1 380 1 395 1 448 1 475 1 612
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 1 762 1 886 1 968 2 045 2 010 2 126 2 069
F Byggverksamhet 11 177 10 840 10 618 11 446 13 309 14 095 13 047
G - U Tjänster och administration 3 713 3 727 3 711 3 861 3 981 4 210 4 211
Totalt 33 049 33 004 34 814 35 637 37 528 40 626 39 915

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 05.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2018, Tabellbilaga 1. Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2018/ylt_2018_2019-12-05_tau_001_sv.html