Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2018, årsverke

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Jord- och skogsbruk, fiske 13 628 14 002 13 844 12 930 12 674 13 245 14 396
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 1 831 1 767 2 030 1 804 1 583 1 924 2 087
02 Skogsbruk 11 797 12 234 11 814 11 126 11 092 11 320 12 308
B Utvinning av mineral 11 12 18 17 21 20 16
C Industri 24 590 23 758 25 266 24 310 23 771 23 943 23 368
16 - 17 Skogsindustri 6 052 6 350 6 354 5 937 6 233 5 946 5 171
19 - 22 Kemisk industri 1 217 1 209 3 211 3 384 3 359 4 044 4 087
24 - 30, 33 Metallindustri 15 951 15 164 14 891 14 227 13 407 13 310 12 367
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 1 369 1 034 811 763 772 643 1 743
D Energiförsörjning 5 824 5 690 5 390 5 783 5 774 5 981 5 833
E Vatten- och avfallshantering 11 179 11 774 11 992 12 159 12 205 12 585 12 681
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 4 706 4 707 4 705 4 706 4 605 4 706 5 142
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 6 474 7 067 7 287 7 453 7 601 7 879 7 539
F Byggverksamhet 57 827 52 314 51 948 56 841 63 397 65 375 59 303
G - U Tjänster och administration 43 543 42 973 43 770 44 551 44 736 44 140 44 703
Totalt 156 603 150 521 152 228 156 591 162 579 165 289 160 300

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 05.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2018, Tabellbilaga 4. Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2018, årsverke . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2018/ylt_2018_2019-12-05_tau_004_sv.html