Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Export inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2018, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Jord- och skogsbruk, fiske 52 53 45 58 50 56 61
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 14 15 14 20 11 17 20
02 Skogsbruk 38 38 31 38 39 39 41
B Utvinning av mineral 0 0 1 1 1 1 1
C Industri 6 051 5 894 6 897 7 020 6 998 8 146 7 736
16 - 17 Skogsindustri 1 465 1 609 1 769 1 633 1 739 1 832 1 656
19 - 22 Kemisk industri 142 157 992 1 213 1 241 1 792 1 802
24 - 30, 33 Metallindustri 4 385 4 081 4 100 4 142 3 988 4 495 4 207
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 59 46 36 31 31 28 72
D Energiförsörjning 56 41 23 66 41 27 26
E Vatten- och avfallshantering 370 338 291 306 259 332 309
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening . . . . . . .
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 370 338 291 306 259 332 309
F Byggverksamhet 3 . . 0 3 . .
G - U Tjänster och administration 314 429 286 452 562 572 496
Totalt 6 846 6 755 7 542 7 902 7 655 9 133 8 629

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 05.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2018, Tabellbilaga 3. Export inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2018/ylt_2018_2019-12-05_tau_003_sv.html