Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Omsättning inom miljöaffärsverksamet efter produktklasser 2012-2018, miljoner euro

Miljöaffärsverksamhetsklass 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljövård totalt 5 618 5 684 5 580 5 810 6 076 6 341 6 138
Skydd av luft och klimat 182 216 200 194 233 251 229
Hantering av avloppsvatten 2 793 2 757 2 766 2 917 3 165 3 333 3 148
Avfallshantering 1 883 1 839 1 934 1 958 1 940 1 994 1 979
Skydd och efterbehandling av mark och yt- och grundvatten 106 148 154 149 152 175 195
Övrig miljöskyddsverksamhet 654 725 526 593 586 588 587
Förvaltning av naturresuser totalt 27 431 27 320 29 234 29 827 31 452 34 284 33 776
Vattenförvaltning 1 915 1 924 1 978 2 116 2 305 2 420 2 314
Förvaltning av skogsresurser 2 499 2 769 2 901 2 656 2 786 3 004 3 503
Produktion av energi från förnybara källor 1 994 2 018 2 045 2 079 2 163 2 333 2 427
Besparning och förvaltning av värme och energi 4 846 4 791 6 100 6 481 6 669 7 577 6 846
Minimering av användning av fossila energikällor som råvara 11 103 11 046 10 845 11 498 12 815 13 588 13 870
Förvaltning av mineralresurser 4 869 4 580 5 175 4 807 4 531 5 201 4 644
Övrig förvaltning av naturresurser 205 191 189 190 185 162 172
Totalt 33 049 33 004 34 814 35 637 37 528 40 626 39 915

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 05.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2018, Tabellbilaga 5. Omsättning inom miljöaffärsverksamet efter produktklasser 2012-2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2018/ylt_2018_2019-12-05_tau_005_sv.html