Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2018, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Jord- och skogsbruk, fiske 1 616 1 845 1 902 1 867 1 996 2 137 2 571
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 32 31 35 29 29 37 42
02 Skogsbruk 1 583 1 814 1 867 1 838 1 967 2 100 2 528
B Utvinning av mineral 1 1 1 1 2 2 1
C Industri 1 953 1 989 2 356 2 556 2 479 2 897 2 886
16 - 17 Skogsindustri 516 554 625 609 638 654 618
19 - 22 Kemisk industri 90 88 378 449 464 607 671
24 - 30, 33 Metallindustri 1 253 1 277 1 299 1 444 1 318 1 585 1 450
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 94 71 54 54 58 51 148
D Energiförsörjning 1 664 1 730 1 740 1 843 1 765 1 971 2 039
E Vatten- och avfallshantering 1 446 1 560 1 639 1 664 1 711 1 703 1 753
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 796 804 850 862 923 880 953
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 650 756 788 802 788 822 800
F Byggverksamhet 4 011 3 809 3 672 4 180 4 720 4 826 4 439
G - U Tjänster och administration 1 815 1 768 1 770 1 882 1 961 2 066 2 067
Totalt 12 505 12 702 13 081 13 993 14 634 15 601 15 756

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 05.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2018, Tabellbilaga 2. Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2018/ylt_2018_2019-12-05_tau_002_sv.html