Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2017

Byggverksamheten ökade mest inom miljöaffärsverksamhet

Omsättningen av miljöaffärsverksamheten i Finland uppgick till 36 miljarder euro år 2016. Förädlingsvärdet för miljöaffärsverksamhet var 12 miljarder euro, vilket var ungefär sex procent av förädlingsvärdet inom hela samhällsekonomin. Miljöaffärsverksamheten sysselsatte 130 000 personer och exporten var sju miljarder euro år 2016. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet.

Miljöaffärsverksamhetens omsättning 2015 och 2016 efter näringsgren, miljarder euro

Miljöaffärsverksamhetens omsättning 2015 och 2016 efter näringsgren, miljarder euro

Omsättningen inom den största näringsgrenen inom miljöaffärsverksamhet, dvs. byggverksamhet, uppgick år 2016 till över 12 miljarder euro, vilket var en tredjedel av hela miljöaffärsverksamheten. Byggverksamheten sysselsatte drygt 33 000 personer och dess förädlingsvärde uppgick till drygt två miljarder euro.

Av miljöaffärsverksamhet hade merparten, 84 procent, anknytning till förvaltning av naturresurser och bara 16 procent till miljöskydd år 2016. De största produktklasserna inom förvaltning av naturresurser var värme- och energibesparing och -hantering med en omsättning på 12 miljarder euro, produktion av energi från förnybara naturresurser med sju miljarder euro och förvaltning av mineraltillgångar med nästan fem miljarder euro. De största produktklasserna inom miljöskydd var avloppsrening med en omsättning på tre miljarder euro och avfallshantering med två miljarder euro.

Omsättningen inom miljöaffärsverksamhet ökade med 1,4 procent från år 2015 till år 2016. Förädlingsvärdet var däremot oförändrat och exporten sjönk med 11 procent närmast till följd av minskad export av miljöaffärsverksamhet inom metallindustrin. Sysselsättningen sjönk med 1,1 procent. Omsättningen för miljöaffärsverksamheten inom byggverksamhet ökade med omkring 13 procent jämfört med året innan. Bakom ökningen låg framför allt kostnaderna för planering och byggande av kraftverk för förnybar energi.

Begreppen och definitionerna i statistiken grundar sig på EU:s förordning om miljöräkenskaper (nr 691/2011 och 538/2014) och Eurostats handböcker. Fr.o.m. offentliggörandet av miljöaffärsverksamhet 2015 är den nya statistiken inte jämförbar med den gamla som baserar sig på en urvalsenkät.


Källa: Miljöaffärsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Kärkkäinen 029 551 3662, Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2016/ylt_2016_2017-12-14_tie_001_sv.html