Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2016, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016
A Jord- och skogsbruk, fiske 1 604 1 850 1 898 1 829 1 946
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 36 40 35 26 29
02 Skogsbruk 1 568 1 810 1 863 1 802 1 917
B Utvinning av mineral 1 1 1 2 2
C Industri 1 953 1 989 2 384 2 466 2 210
16 - 17 Skogsindustri 516 554 631 624 623
19 - 22 Kemisk industri 90 88 378 428 460
24 - 30, 33 Metallindustri 1 254 1 277 1 321 1 362 1 315
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 93 71 54 52 59
D Energiförsörjning 1 899 1 855 1 941 2 270 2 028
E Vatten- och avfallshantering 1 444 1 558 1 637 1 660 1 714
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 796 804 850 887 894
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 648 754 787 773 820
F Byggverksamhet 1 847 1 825 1 829 1 891 2 074
G - U Tjänster och administration 1 791 1 739 1 731 1 803 1 941
Totalt 10 539 10 817 11 421 11 921 11 915

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Kärkkäinen 029 551 3662, Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2016, Tabellbilaga 2. Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2016/ylt_2016_2017-12-14_tau_002_sv.html