Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.12.2017

Ympäristöliiketoiminnassa rakentaminen kasvoi eniten

Suomen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli 36 miljardia euroa vuonna 2016. Ympäristöliiketoiminnan arvonlisäys oli 12 miljardia euroa, joka oli noin kuusi prosenttia koko kansantalouden arvonlisäyksestä. Ympäristöliiketoiminta työllisti 130 000 henkeä ja sen vienti oli seitsemän miljardia euroa vuonna 2016. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ympäristöliiketoimintatilastosta.

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto toimialoittain 2015 ja 2016, miljardia euroa

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto toimialoittain 2015 ja 2016, miljardia euroa

Suurimman ympäristöliiketoiminnan toimialan, rakentamisen, liikevaihto vuonna 2016 oli yli 12 miljardia euroa, joka oli kolmasosa koko ympäristöliiketoiminnasta. Rakentaminen työllisti runsaat 33 000 henkeä ja sen arvonlisäys oli reilut kaksi miljardia euroa.

Ympäristöliiketoiminnasta valtaosa, 84 prosenttia, liittyi luonnonvarojen hallintaan ja vain 16 prosenttia ympäristönsuojeluun vuonna 2016. Suurimpia luonnonvarojen hallinnan tuoteluokkia olivat lämmön- ja energiansäästö ja -hallinta 12 miljardin euron liikevaihdolla, energiantuotanto uusiutuvista luonnonvaroista seitsemän miljardin ja mineraalivarojen hallinta lähes viiden miljardin euron liikevaihdolla. Suurimpia ympäristönsuojelun tuoteluokkia olivat jätevesihuolto kolmen miljardin euron liikevaihdolla ja jätehuolto kahden miljardin euron liikevaihdolla.

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016. Arvolisäys sen sijaan pysyi ennallaan ja vienti laski 11 prosenttia lähinnä metalliteollisuuden ympäristöliiketoiminnan viennin vähentymisen seurauksena. Työllisyys laski 1,1 prosenttia. Rakentamisen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 13 prosenttia. Kasvun taustalla oli ennen kaikkea uusiutuvan energian voimalaitosten suunnittelu- ja rakennustyökulut.

Tilaston käsitteet ja määritelmät perustuvat EU:n ympäristötilinpitoasetukseen (N:o 691/2011 ja 538/2014) ja Eurostatin käsikirjoihin. Ympäristöliiketoiminta 2015 -julkistuksesta alkaen uusi tilasto ei ole vertailukelpoinen vanhan otoskyselyyn perustuvan tilaston kanssa.


Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Kärkkäinen 029 551 3662, Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2016/ylt_2016_2017-12-14_tie_001_fi.html