Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Ympäristöliiketoiminnan työllisyys toimialoittain 2012-2016, henkilötyövuotta

Toimiala (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016
A Maa-, metsä- ja kalatalous 15 259 15 367 15 151 14 309 13 590
01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 932 1 894 2 152 1 919 1 780
02 Metsätalous 13 327 13 472 12 999 12 390 11 810
B Kaivostoiminta ja louhinta 9 10 15 15 18
C Teollisuus 24 584 23 668 25 695 24 866 20 406
16 - 17 Metsäteollisuus 6 051 6 293 6 341 6 134 5 997
19 - 22 Kemianteollisuus 1 224 1 217 3 234 3 375 3 371
24 - 30, 33 Metalliteollisuus 15 937 15 128 15 312 14 589 13 114
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Muu teollisuus 1 371 1 029 807 766 756
D Energiahuolto 6 645 6 100 6 044 6 697 6 680
E Vesi- ja jätehuolto 11 188 11 788 12 000 12 041 12 162
36 - 37 Vesi- ja jätevesihuolto 4 705 4 706 4 705 4 805 4 905
38 - 39 Jätehuolto, materiaalien kierrätys ja muu ympäristönhuolto 6 483 7 081 7 295 7 236 7 257
F Rakentaminen 31 004 30 341 30 655 31 121 33 165
G - U Palvelut ja hallinto 43 248 42 496 42 580 42 566 44 154
Yhteensä 131 940 129 773 132 143 131 618 130 175

Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Kärkkäinen 029 551 3662, Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2016, Liitetaulukko 4. Ympäristöliiketoiminnan työllisyys toimialoittain 2012-2016, henkilötyövuotta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2016/ylt_2016_2017-12-14_tau_004_fi.html