Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2016, årsverke

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016
A Jord- och skogsbruk, fiske 15 259 15 367 15 151 14 309 13 590
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 1 932 1 894 2 152 1 919 1 780
02 Skogsbruk 13 327 13 472 12 999 12 390 11 810
B Utvinning av mineral 9 10 15 15 18
C Industri 24 584 23 668 25 695 24 866 20 406
16 - 17 Skogsindustri 6 051 6 293 6 341 6 134 5 997
19 - 22 Kemisk industri 1 224 1 217 3 234 3 375 3 371
24 - 30, 33 Metallindustri 15 937 15 128 15 312 14 589 13 114
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 1 371 1 029 807 766 756
D Energiförsörjning 6 645 6 100 6 044 6 697 6 680
E Vatten- och avfallshantering 11 188 11 788 12 000 12 041 12 162
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 4 705 4 706 4 705 4 805 4 905
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 6 483 7 081 7 295 7 236 7 257
F Byggverksamhet 31 004 30 341 30 655 31 121 33 165
G - U Tjänster och administration 43 248 42 496 42 580 42 566 44 154
Totalt 131 940 129 773 132 143 131 618 130 175

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Kärkkäinen 029 551 3662, Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2016, Tabellbilaga 4. Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2016, årsverke . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2016/ylt_2016_2017-12-14_tau_004_sv.html