Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2016, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016
A Jord- och skogsbruk, fiske 2 199 2 501 2 546 2 426 2 581
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 108 109 114 97 97
02 Skogsbruk 2 091 2 393 2 431 2 328 2 484
B Utvinning av mineral 3 3 4 4 5
C Industri 9 274 9 045 11 286 10 713 9 421
16 - 17 Skogsindustri 2 500 2 678 2 897 2 721 2 823
19 - 22 Kemisk industri 285 279 1 491 1 597 1 575
24 - 30, 33 Metallindustri 6 238 5 893 6 742 6 246 5 623
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 252 195 156 149 158
D Energiförsörjning 4 181 3 904 4 141 4 668 4 615
E Vatten- och avfallshantering 3 020 3 183 3 347 3 353 3 447
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 1 259 1 297 1 380 1 447 1 458
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 1 762 1 886 1 968 1 906 1 989
F Byggverksamhet 11 053 10 746 10 497 10 755 12 123
G - U Tjänster och administration 3 684 3 689 3 655 3 720 3 934
Totalt 33 414 33 071 35 476 35 639 36 126

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Kärkkäinen 029 551 3662, Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2016, Tabellbilaga 1. Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2016/ylt_2016_2017-12-14_tau_001_sv.html