Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Omsättning inom miljöaffärsverksamet efter produktklasser 2012-2016, miljoner euro

Miljöaffärsverksamhetsklass 2012 2013 2014 2015 2016
Miljövård totalt 5 581 5 657 5 678 5 732 5 889
Skydd av luft och klimat 182 215 212 195 230
Hantering av avloppsvatten 2 755 2 728 2 713 2 856 3 003
Avfallshantering 1 882 1 838 1 889 1 789 1 915
Skydd och efterbehandling av mark och yt- och grundvatten 107 150 153 146 154
Övrig miljöskyddsverksamhet 653 724 709 744 587
Förvaltning av naturresuser totalt 27 833 27 413 29 797 29 907 30 237
Vattenförvaltning 1 889 1 905 1 934 2 053 2 202
Förvaltning av skogsresurser 2 499 2 769 2 929 2 606 2 756
Produktion av energi från förnybara källor 5 362 5 008 6 546 7 211 7 335
Besparning och förvaltning av värme och energi 11 040 10 978 10 725 10 821 11 911
Minimering av användning av fossila energikällor som råvara 70 66 72 66 68
Förvaltning av mineralresurser 4 868 4 579 5 503 5 004 4 502
Övrig förvaltning av naturresurser 2 101 2 106 2 086 2 141 2 221
Totalt 33 414 33 071 35 476 35 639 36 126

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Kärkkäinen 029 551 3662, Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2016, Tabellbilaga 5. Omsättning inom miljöaffärsverksamet efter produktklasser 2012-2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2016/ylt_2016_2017-12-14_tau_005_sv.html