Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Yötyötä tekee joka kuudes työllinen

9.3.2022
Twitterissä: @TaskinenP
Kuva: Kari Likonen

Kaikista työllisistä 435 000 eli 17 prosenttia työskentelee päätyössään iltayhdentoista ja aamukuuden välillä joko usein tai joskus, kertovat työvoima­tutkimuksen tiedot vuodelta 2021.

Uusimmat tiedot eivät ole suoraan vertailu­kelpoisia aiempien vuosien kanssa, koska kysymistapa muuttui vuoden 2021 alussa työvoima­tutkimuksen uudistuksen yhteydessä.

Vuoden 2021 tiedot kertovat, työskenteleekö henkilö yöllä usein, joskus tai ei juuri lainkaan. Aiemmin tiedusteltiin yötyöskentelyä edellisen neljän viikon aikana.

Aiempien tietojen perusteella voidaan sanoa, että koronan puhjetessa vuonna 2020 syntyi pieni ”suvanto” myös yötöihin: yöllä työskentelevien osuus aleni 13,4 prosenttiin edellisen vuoden 14,7 prosentista.

Nykyinen kysymysmuoto kuvaa pidempää jaksoa kuin ennen, mikä oletettavasti lisää yötyön tekijöiden määrää. Samalla se kuvaa paremmin henkilön tavanomaista tilannetta.

Kaikki tiedot koskevat päätyötä, eli sivutöiden yötöitä ei ole mukana tarkastelussa.

Palkansaajilla eroa toimialan ja sukupuolen mukaan

Kuviossa 1 nähdään toimialat, joilla öiseen aikaan työskenteleviä palkansaajia on eniten. Naisten ja miesten osuudet ovat eriteltyinä toimialoittain. Mukaan on otettu toimialat, joilla yötöitä pakertaa määrällisesti eniten palkansaajia.

Kuvio 1. Yöaikaan työtä tekevien palkansaajien määrä sukupuolittain eräillä toimialoilla 2021
Kuvio Yöaikaan työtä tekevien palkansaajien määrästä sukupuolittain eräillä toimialoilla 2021. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Koska tulokset aiemmilta vuosilta eivät ole täysin vertailu­kelpoisia vuoden 2021 tietoihin, niin aikasarjaa ei ole mielekästä esittää.

Kun katsoo aiempia tietoja, voi kuitenkin huomata, että ero yötyötä tekevien työllisten määrässä sosiaali- ja terveys­palveluissa ja teollisuudessa on pysynyt karkeasti ottaen entisellään.

Myös kuljetusalalla yötyötä tekeviä palkansaajia on ollut jonkin verran vähemmän kuin sosiaali- ja terveysalalla.

Toisaalta tavaraa liikkuu öiseen aikaan niin, että kuljetus­alalla ollaan suhteellisesti ottaen ylivoimaisesti eniten yötöissä. Lähes puolet alan palkansaajista tekee töitä yöllä ainakin silloin tällöin.

Iso osa palkansaajien yötyöstä vuorotyötä

Huomattava osa eli 57 prosenttia (206 000) yötyötä tekevistä palkansaajista tekee vuorotyötä.

43 prosenttia tekee yötyötä lähinnä omien työaika­järjestelyjensä perusteella. Tähän ryhmään kuuluu enimmäkseen normaalia viikko­työaikaa tekeviä (93 000), mutta myös vuosi­työaikaa noudattavia (13 000) sekä urakkatyötä tekeviä (10 000).

Työsopimusten työaika­järjestelyistä julkaistaan erikseen kokeellinen tilasto ja artikkeli 4.4.2022.

Yrittäjämiehet useimmin yölläkin töissä

Kokonaisuudessaan öiseen aikaan työskentely on selvästi yleisempää palkansaaja­miehillä (20,6 prosenttia) kuin palkansaaja­naisilla (12,3 prosenttia). Ero korostuu, kun mukaan otetaan yrittäjät.

Yrittäjämiehistä lähes viidennes käyttää yöaikaa työskentelyyn ainakin joskus. Naisilla ammattiaseman mukainen ero on hiukan pienempi. (Kuvio 2)

Kuvio 2. Yöaikaan työskentelevien osuus ammattiaseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2021, prosenttia
Kuvio Yöaikaan työskentelevien osuudesta ammattiaseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2021, prosenttia. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Vuonna 2021 yhteensä 21,5 prosenttia yrittäjistä työskenteli yöllä usein tai joskus. Vuodelta 2019 julkaistujen tulosten mukaan yrittäjistä 19 prosenttia oli tehnyt yötöitä viimeisen neljän viikon aikana.

Muutos ei välttämättä kerro, että yötyötä tekevien yrittäjien osuus olisi noussut kahdessa vuodessa. Tarkastelujakson pituudella, eli sillä onko se viimeiset neljä viikkoa vai tavanomainen työtilanne, on jonkin verran vaikutusta.

Vaikutus on kuitenkin isossa kuvassa hyvin pieni. Yleensä yötyötä tekevät ovat tehneet sitä myös äskettäin eli viimeisen neljän viikon aikana.

Yötöissä usein vai joskus?

Palataan lopuksi alussa esiin tulleeseen yötyön luokittelutapaan: tehdäänkö yöllä töitä usein vai joskus?

Vuoden 2021 osalta vastaus on, että selvä enemmistö (62 %) yötyötä tekevistä työskentelee joskus ja vähemmistö (38 %) usein.

Ainakaan isommissa ryhmissä ei löydy poikkeuksia tähän, mutta esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluissa osuudet tulevat lähemmäksi toisiaan (46 % usein, 54 % joskus). Tämä johtuu hyvin todennäköisesti säännöllisestä vuorotyöstä.

Mikään eksakti mittari usein-joskus-jaottelu ei ole senkään vuoksi, että eri ihmisillä on erilainen mielikuva siitä, mitä useus on.

Näinkin ilmaistuna se kuitenkin antaa suuntaviivaa epäsosiaaliseen kellonaikaan tehtävään työhön, kuten että reilusti yli 100 000 palkansaajaa työskentelee klo 23–06 ainakin silloin tällöin olematta vuorotöissä.

 

Kirjoittaja työskentelee työvoimatutkimuksen yliaktuaarina Tilastokeskuksen Työelämä ja palkat -ryhmässä.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
9.4.2024
Pertti Taskinen

Työvoimatutkimuksen mukaan sivutyötä tehneiden osuus työllisistä on Suomessa kasvanut jo pidempään ollen reilut viisi prosenttia vuonna 2023. Sivutyön tekijät ovat tyypillisesti yrittäjiä ja työskentelevät päätyössään tavallista useammin osa-aikaisesti. Viime vuonna 80 prosenttia sivutyötä tehneistä toimi yksityisellä sektorilla.

 

Artikkeli
28.9.2023
Joackim Raikamo, Tommi Veistämö

Merkittävimpiä pandemia-ajan yritystukia saaneilla yrityksillä oli muita suurempia vaikeuksia pitää kiinni työntekijöistään. Sen sijaan ravitsemusalalle kohdennetun ravintolatuen vastaanottajilla tilanne on ollut suotuisampi. Tulorekisterin palkansaaja-aineiston yhdistäminen yritystukitilaston yritysaineistoon mahdollistaa tukiohjelmien ja työpaikkojen säilyvyyden välisen yhteyden tarkastelun.

Artikkeli
28.9.2023
Joackim Raikamo, Tommi Veistämö

Jo olemassa olevaa tietovarallisuutta voidaan hyödyntää yhdistämällä yksikköaineistoja – ja näin tuottaa uutta tilastotietoa tiedonantajia kuormittamatta. Esimerkiksi yritystukiaineiston yhdistäminen liikevaihdon suhdannetietoihin paljastaa, että keskeisiin tukiohjelmiin osallistuneista yrityksistä parhaiten pandemia-ajasta selvisivät häiriörahoitusta saaneet. Niillä saattoi kuitenkin olla myös muita paremmat lähtökohdat.

Artikkeli
25.8.2023
Pertti Taskinen

Kansainvälisen työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa tehtiin Euroopan maista viidenneksi eniten etätöitä vuonna 2022. Vertailun kärkisijalla oli Alankomaat. Myös Ruotsi, Norja ja Islanti olivat Suomen edellä. Toisaalta etätyön säännöllisyydessä kärkimaa oli Irlanti ja heti toisena Suomi.

tk-icons