Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Parisuhdeväkivallasta tehdyt ilmoitukset lisääntyivät kevään aikana

14.7.2020
Twitterissä: @kimmohaapakan
Kuva: Shutterstock

Koronakevään aikana kodeissa tapahtui aiempaa enemmän niin puolisoon kuin lapsiinkin kohdistuvia väkivallantekoja. Ilmoitukset väkivallasta lisääntyivät kuitenkin vielä enemmän jo alkuvuonna ennen etätöihin eristäytymistä. 

Koronakevään aikana on uutisoitu, että poliisin kotihälytystehtävät ovat lisääntyneet. Myös Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeino­tilastosta saa saman kuvan, sillä alkuvuoden aikana yksityis­asunnoissa tapahtuneita pahoinpitelyjä tuli poliisin tietoon 7 300, mikä on korkein luku vuoden 2012 jälkeen. Yksityisasunnoissa tapahtuneista pahoinpitelyistä tehdyt ilmoitukset ovat olleet kasvussa muutaman viime vuoden ajan.

Tarkempi tarkastelu kuitenkin paljastaa, että yksityis­asunnoissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi edellisvuosiin verrattuna tammi-maaliskuussa. Kasvua oli 10 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Sen sijaan huhti-kesäkuun määrä oli vajaat 3 prosenttia alhaisempi kuin viime vuonna.

Teon tapahtuma-aika eroaa ilmoitusajasta

Rikos- ja pakkokeinotilasto muodostetaan rikosilmoituksen kirjaamis­kuukauden ja -vuoden perusteella, eli rikos on voinut tapahtua myös aikaisemmin. Pahoinpitelyt ilmoitetaan poliisille melko nopeasti, mediaanikesto tapahtumasta ilmoitukseen on 0 vuorokautta, vaikka keskiarvo onkin noin 70 päivää. Esimerkiksi joulun tai etenkin uudenvuoden aaton 2019 tapahtunut pahoinpitely saattaa näkyä vasta tammikuun 2020 tilastossa.

Myös Tilastokeskuksen perhe- ja lähisuhde­väkivaltaa kuvaava tilastotieto perustuu ilmoitus­ajankohtaan. Tästä tilastosta voi lukea lisää tuoreimmasta julkistuksesta.

Miten koronakevään alustavat tiedot sitten vertautuvat muutaman edellisen vuoden tilanteeseen, jos katsotaan ilmoitusajan sijaan teon tapahtuma-aikaa?

Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa tapahtui alustavien tietojen mukaan 4 450 perheväkivaltatapausta, kun vuotta aiemmin niitä tapahtui 3 980. Eli kasvua on 12 prosenttia. (Taulukko 1)

Taulukko 1. Tietoon tullut perhe- ja lähisuhdeväkivalta tapahtuma-ajan mukaan tammi-kesäkuussa
  2017 2018 2019 2020
Yhteensä 3844 3919 3984 4451
Epäilty uhrin vanhempi 682 709 708 856
Sisarukset 196 195 223 249
Lapsi kohdistanut vanhempaansa 209 267 280 305
Puolisoiden välinen yhteensä 1414 1489 1616 2280
...Avopuoliso 602 583 681 1143
...Aviopuoliso 812 906 935 1136
Entinen aviopuoliso 401 336 369 221
Avopuoliso edellisenä vuonna 434 417 392 118
Muu samassa taloudessa asuva 137 150 123 148
Serkukset 1 22 12 20
Yhteinen lapsi 370 334 261 255

Lähde: Tilastokeskus rikos- ja pakkokeinotilasto

Kuten yksityisasunnoissa tapahtuneissa pahoinpitelyissä, myös perhe- ja lähisuhde­väkivallassa kasvu painottuu tammi-maaliskuuhun. Vuoden 2020 tammi-maaliskuussa tapahtui 2 280 tietoon tullutta perhe- ja lähisuhde­väkivaltarikosta, mikä 18,5 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Huhti-kesäkuussa 2020 tapahtui vastaavasti 2 170 rikosta, mikä on 5,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Toki osa tapauksista saatetaan ilmoittaa poliisille vasta heinä-elokuussa tai myöhemmin.

Etätyö ja kotona olo lisänneet parisuhde­väkivaltaa?

Avopuolisoiden tekemää väkivaltaa tuli tietoon 1 140 tapausta, mikä on 67 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 tammi-kesäkuussa. Avopuolison tekemän väkivallan uhreista hieman alle 80 prosenttia on naisia.

Avoperheen miesten tekemien tekojen määrä kasvoi 69 prosenttia ja naisten tekemien 62 prosenttia. Avopuolisoiden tekemän väkivallan tapauksissa kasvu painottui hieman enemmän huhti-kesäkuuhun.

Tammi-maaliskuussa tapahtui 220 rikosta enemmän ja huhti-kesäkuussa 240 rikosta enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana aikana (kuvio 1). Kasvua oli siis jo ennen etätyöskentelyn lisääntymistä.

Huhti-kesäkuussa tapahtui enemmän avopuolisoiden välistä väkivaltaa kuin tammi-maaliskuussa, vaikka voi olettaa, että osa etenkin kesäkuussa tapahtuneista tapauksista on vielä ilmoittamatta poliisille.

Aviopuolisoiden tekemää alkuvuonna tapahtuneita tapauksia tuli ilmi 1 100, mikä on 22 prosenttia edellisvuotta enemmän. Aviopuolison tekemän väkivallan uhreista hieman yli 80 prosenttia oli naisia.

Kuvio 1. Avio- ja avopuolisoiden tekemä väkivalta tapahtuma-ajan mukaan
Kuvio 1. Avio- ja avopuolisoiden tekemä väkivalta tapahtuma-ajan mukaan Lähde: Tilastokeskus rikos- ja pakkokeinotilasto
Lähde: Tilastokeskus rikos- ja pakkokeinotilasto

Toisaalta tietoon tulleet entisten avopuolisoiden väliset väkivalta­tapaukset vähenivät 70 prosenttia. Niitä tuli ilmi 120. Entisten avioparien väliset tapaukset vähenivät 40 prosenttia. Niitä tuli ilmi 220. Ravintoloiden sulkeminen ja muutenkin vähentynyt liikkuminen ovat todennäköisesti vaikuttaneet tähän. Esimerkiksi ravintoloissa tapahtuneet pahoinpitelyt vähenivät alkuvuonna 50 prosentilla.

Aikuisiin miehiin kohdistuneita tuli tietoon 910 ja naisiin kohdistuneita 2 690. Miehiin kohdistuneet rikokset lisääntyivät 12 prosenttia ja naisiin kohdistuneet 8 prosenttia.

Myös lapsiin kohdistuneet rikokset lisääntyivät

Alkuvuodesta 2020 tuli ilmi miltei 21 prosenttia enemmän vanhemman lapsiin kohdistamaa väkivaltaa, joka oli tapahtunut tammi-kesäkuussa. Näitä tapauksia tuli ilmi 860 eli 150 enemmän kuin edellisvuonna. Tästäkin kasvusta 120 tuli jo tammi-maaliskuussa ja 30 tapausta huhti-kesäkuussa.

Sitä, minkä verran koulujen siirtyminen etäopetukseen maaliskuun puolivälissä vaikutti tapausten ilmituloon, voi vain arvailla.

Osa vanhempien lapsiin kohdistamasta väkivallasta tulee tietoon koulujen ja päiväkotien kautta, joten etäopetus ja päiväkotien sulkeminen on voinut jonkin verran vähentää tapausten ilmituloa.

Vanhempien lapsiinsa kohdistamia rikoksia tapahtui huhtikuussa 2020 parikymmentä vähemmän kuin edellisvuonna. Toisaalta 2019 niitä tapahtui puolestaan enemmän kuin vuonna 2018. Eli kyseessä voi olla myös satunnainen vaihtelu, johon voi vaikuttaa viikonloppujen ja arkipyhien määrä kuukauden aikana.

Alaikäisistä uhreista eniten kasvoi 5–9-vuotiaiden uhrien määrä, vajaalla 80 tapauksella. Yhteensä tietoon tuli 320 5–9-vuotiaaseen kohdistunutta perhe- ja lähisuhde­väkivaltarikosta. Tammi- ja toukokuussa kasvua oli 30 tapauksen verran edellisvuoteen verrattuna, mutta huhtikuussa näitä rikoksia tapahtui 10 vähemmän kuin vuonna 2019.

Poikiin kohdistuneita alkuvuonna tapahtuneita perhe- ja lähisuhde­väkivaltarikoksia tuli ilmi 470. Kasvua edelliseen vuoteen on 21 prosenttia.

Tyttöihin kohdistuneita tuli tietoon 380, mikä on 26 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Vanhempia tapauksia tietoon edellisvuoden tapaan

Kuten todettua, rikoksen ilmoitusaika voi erota tapahtuma-ajasta, ja edellä tarkasteltiin tapahtuma-aikaa.

Alkuvuonna 2020 ilmoitettujen perhe- ja lähisuhde­väkivaltarikosten kehitys ei kokonaisuudessaan poikkea vuoden 2019 vastaavasta ajasta, vaikka teon tapahtuma-aikaa ei rajata vain alkuvuoteen 2020. Alkuvuonna 2020 ilmoitettiin 5 460 tapausta, mikä on noin 400 edellisvuotta enemmän. Tapahtuma-aikaa vertaamalla alkuvuonna 2020 ilmoitettiin vajaat 500 tapausta edellisvuotta enemmän. (Taulukko 2)

Taulukko 2. Tietoon tullut perhe- ja lähisuhde­väkivalta ilmoitusajan mukaan tammi-kesäkuussa
  2017 2018 2019 2020
Yhteensä 4500 4648 5070 5461
Epäilty uhrin vanhempi 976 1082 1188 1329
Sisarukset 228 212 284 286
Lapsi kohdistanut vanhempaansa 223 279 290 310
Puolisoiden välinen yhteensä 1500 1556 1755 2581
...Avopuoliso 621 600 705 1259
...Aviopuoliso 879 956 1050 1321
Entinen aviopuoliso 499 476 522 286
Avopuoliso edellisenä vuonna 473 465 475 175
Muu samassa taloudessa asuva 147 164 156 163
Serkukset 6 24 13 24
Yhteinen lapsi 448 390 387 308

Lähde: Tilastokeskus rikos- ja pakkokeinotilasto

Ennakkotietojen valossa näyttääkin siltä, että koronakevään aikana on poliisille ilmoitettu myös hieman vanhempia rikostapauksia edellisvuoden tapaan. Mahdollisesti nämä vanhemmat tapaukset ovat tulleet tietoon, kun poliisi on suorittamaan kotihälytys­tehtävää.

Esimerkiksi vanhempien lapsiinsa kohdistamia rikoksia ilmoitettiin tammi-maaliskuussa 2020 enemmän kuin edellisvuonna. Tämä edellisvuoteen verrattuna kohonnut ilmoitusmäärä on jatkunut muutaman vuoden ajan. Huhti- ja toukokuussa puolestaan ilmoitettiin edellisvuotta vähemmän tapauksia, mutta kesäkuussa taas puolestaan enemmän.

Vuoden 2018 huhti-kesäkuussa ilmoitettiin 320 perhe- ja lähisuhde­väkivaltatapausta enemmän kuin saman vuoden tammi-maaliskuussa. Vuonna 2019 puolestaan toisella neljänneksellä ilmoitettiin 440 tapausta enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Vuonna 2020 sen sijaan toisella neljänneksellä ilmoitettiin 10 tapausta vähemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Olisiko niin, että koronakriisin aiheuttama yhteiskunnan sulkeutuminen pysäytti tämän kehityksen? Ilmi tulleiden tapausten kasvu voi olla positiivinen signaali siitä että perhe- ja lähisuhde­väkivalta tulee ilmi, eikä siitä vaieta. Koulujen alkaminen syksyllä saattaakin tuoda lisäystä alkuvuonna tapahtuneisiin lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin, jos kouluissa huomataan enemmän viitteitä ongelmallisista kotioloista.

Edellisvuosien tilastojen perusteella arvioisin, että entisten avio- ja avopuolisoiden taholta kohdatun väkivallan suhteellinen osuus tulee hieman nousemaan ja vastaavasti nykyisten avio- ja avopuolisoiden tekemän väkivallan osuus hieman laskemaan, kun tilaston taustalla olevat rekisterit päivittyvät. Esimerkiksi avopuolisoiden osuus kaikesta perhe- ja lähisuhdeväkivallasta oli viime vuonna 17 prosenttia, kun se nyt ennakkotietojen mukaan on 26 prosenttia tapahtuma-ajan mukaan tarkasteltuna. Entisten avoparien osuus on puolestaan ollut noin 10 prosenttia ja nyt se oli vain 3 prosenttia.

Kuten tässäkin tarkastelussa tuli ilmi, on rekisteri­tietojen käytössä omat hankaluutensa ja heikkoutensa. Tästä syystä tarvitaan myös kyselytutkimuksia. EU-tasolla onkin jo suunnitteilla kansainvälinen kyselytutkimus sukupuolittuneesta väkivallasta.

 

Kirjoittaja on yliaktuaari Tilasto­­­keskuksen väestö- ja elinolot -yksikössä ja vastaa rikos- ja pakkokeino­­­­tilastosta. 

 

Tietojen vertailukelpoisuudessa rajoituksia, tulokset pysyvät

Vuoden 2020 perhe- ja lähisuhteita koskevat tiedot eivät ole aivan täysin vertailukelpoiset aiempien vuosien kanssa. Vuosien 2017-2019 perhesuhteita kuvaavat rekisterit ovat vuoden kunkin vuoden lopun tilanteita ja vuoden 2020 osalta on jouduttu käyttämään pääosin vuoden 2019 lopun rekisteritietoja. Ainoastaan avopuolisoita on voitu päätellä myös 2020 ennakko­tietojen perusteella. Näistä ennakko­tiedoista on saatu muodostettua 230 avoparia. Vaikka nämä ennakko­tiedoista muodostetut avoparit jätettäisiin pois, olisi avopuolison taholta kohdattua väkivaltaa silti 33 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
28.9.2023
Joackim Raikamo, Tommi Veistämö

Merkittävimpiä pandemia-ajan yritystukia saaneilla yrityksillä oli muita suurempia vaikeuksia pitää kiinni työntekijöistään. Sen sijaan ravitsemusalalle kohdennetun ravintolatuen vastaanottajilla tilanne on ollut suotuisampi. Tulorekisterin palkansaaja-aineiston yhdistäminen yritystukitilaston yritysaineistoon mahdollistaa tukiohjelmien ja työpaikkojen säilyvyyden välisen yhteyden tarkastelun.

Artikkeli
28.9.2023
Joackim Raikamo, Tommi Veistämö

Jo olemassa olevaa tietovarallisuutta voidaan hyödyntää yhdistämällä yksikköaineistoja – ja näin tuottaa uutta tilastotietoa tiedonantajia kuormittamatta. Esimerkiksi yritystukiaineiston yhdistäminen liikevaihdon suhdannetietoihin paljastaa, että keskeisiin tukiohjelmiin osallistuneista yrityksistä parhaiten pandemia-ajasta selvisivät häiriörahoitusta saaneet. Niillä saattoi kuitenkin olla myös muita paremmat lähtökohdat.

Artikkeli
29.12.2022
Ella Pitkänen

Esittävän taiteen digi­seuraaminen kasvoi pandemia-aikana marginaali-ilmiöstä kulttuuri­harrastamisen henki­reiäksi. Ilmiö herätti tilastoijatkin. Onko teatterin, tanssin ja elävän musiikin seuraaminen kotisohvilta tullut jäädäkseen, vai näivettyykö ilmiö hengiltä, kun kulttuurista voi taas palata nauttimaan paikan päällä?

Blogi
31.10.2022
Tarja Seppänen

Koronarajoitusten myötä itseohjatusti opiskelleiden osuus yritysten henkilöstöstä kasvoi selvästi vuonna 2020, kertoo viiden vuoden välein julkaistava henkilöstökoulutusta koskeva tutkimus. Korona-aikana koulutukset siirtyivät verkkoon, webinaarit saavuttivat suursuosion ja etäkoulutukset toivat kustannussäästöjä yrityksille.

tk-icons