Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Saavutettavuusseloste

Tieto&trendit-sivuston saavutettavuusseloste 

Tilastokeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tieto&trendit-sivustoa. 

Miten saavutettava Tieto&trendit on? 

Tieto&trendit täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).  

Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä Tieto&trendit-toimitukseen. Toimituksen sähköpostiosoite on tietotrendit@tilastokeskus.fi

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen 

Tämä seloste on laadittu 7.9.2020, ja sitä on viimeksi päivitetty 12.3.2024. 

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.  

Mitä saavutettavuuspuutteita Tieto&trendit-sivustossa on? 

  • Tilastokuvioiden sisältöä ei ole kuvailtu tekstivastineissa. Kuvioiden keskeinen sisältö on kuitenkin pyritty avaamaan sivun tekstissä. Etenkin ennen syyskuuta 2020 julkaistuissa artikkeleissa ja blogeissa on puutteita tilastokuvioiden sisällön kuvailemisessa. Interaktiivisissa karttavisualisoinneissa osassa on puutteellinen tekstivastine ja osassa ei tekstivastinetta ollenkaan. (WCAG 1.1.1) 
  • Sivustolla on muutamia videoita, joissa ei ole tekstitystä, ja missään videossa ei ole kuvailutulkkausta. Joidenkin videoiden sisältö on kuvattu tekstinä kuvailutulkkauksen sijaan. Osa videoista on julkaistu ennen 23.9.2020, minkä takia saavutettavuusvaatimukset eivät koske niitä (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 § 4 mom.). (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5) 
  • Joidenkin tilastotaulukoiden rakenne on hyvin monimutkainen ja taulukot sisältävät yhdistettyjä tai tyhjiä soluja, mikä hankaloittaa lukemista. (WCAG 1.3.1) 
  • Tilastokuvioissa väriä on käytetty ainoana erottavana tekijänä. Lisäksi tilastokuvioissa vierekkäisten värien keskinäinen kontrasti ei ole kaikissa kuvioissa riittävä. (WCAG 1.4.1, 1.4.11) 
  • Artikkeleiden lopussa olevien aihetunnisteiden tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole riittävä. (WCAG 1.4.3) 
  • Interaktiivisia visualisointeja ei voi käyttää näppäimistöllä. Leveitä taulukoita, joita pitäisi pystyä vierittämään sivusuunnassa, ei pysty vierittämään näppäimistöllä Chrome-selaimella. Taulukon voi kuitenkin avata näppäimistöllä isommaksi. (WCAG 2.1.1) 
  • Artikkeleiden ja blogien yhteydessä on linkkejä, joilla voi jakaa sivun sosiaaliseen mediaan, sekä asiasanalinkkejä, joiden avulla löytää muita samasta aiheesta kirjoitettuja juttuja. Näiden linkkien tarkoitus ei käy käyttäjälle selvästi ilmi. (WCAG 2.4.4) 
  • Sivuston pääkieli on merkitty suomeksi, mutta sivuilla on englanninkielisiä ilmauksia ja linkkejä, joiden kieltä ei ole merkitty englanniksi. (WCAG 3.1.2) 
  • Tieto&trendit-verkkosivusto uudistettiin toukokuussa 2018. Jo tällöin sivuston saavutettavuuteen kiinnitettiin huomiota. Tarjolla on kuitenkin myös sivuston aiemmassa versiossa julkaistua sisältöä sekä painetun lehden sisältöjä pdf-muodossa. Näissä sisällöissä on saavutettavuuspuutteita muun muassa taulukoissa, pdf-tiedostojen merkinnöissä, linkkinimien selvyydessä, kuvien ja kuvioiden tekstivastineissa sekä kontrastissa. Vanhojen artikkeleiden yhteydessä mainitaan, että sisällöissä on saavutettavuuspuutteita. Koska nämä sisällöt on arkistoitu ennen 23.9.2019, saavutettavuusvaatimukset eivät koske niitä (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 § 2 mom.). (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.3, 1.4.5, 2.4.4) 

Pyrimme korjaamaan tiedossa olevia puutteita. 

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita? 

Jos huomaat sellaisia puutteita Tieto&trendit-sivuston saavutettavuudessa, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro puutteista meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. 

Voit antaa palautetta Tilastokeskuksen palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@tilastokeskus.fi. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220. 

Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. 

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.  

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.             

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu 
saavutettavuus@avi.fi 
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000 

 

tk-icons