Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Säännöllisesti kotona työskenteleminen on kaksinkertaistunut

22.12.2020
Twitterissä: @leskinen_tatu
Kuva: Kari Likonen

Koronapandemia on muuttanut monin tavoin työelämää. Tähän mennessä kenties suurin yksittäinen muutos on ollut etätyön yleistyminen. Vaikka etätyöhön on siirrytty laajasti, on selvää, että mahdollisuudet etätyöhön vaihtelevat paljon eri aloilla ja ammateissa.

Kun tarkastellaan kaikkia työllisiä, muutos työnteon paikkasidonnaisuudessa näyttää silloinkin suurelta. Työvoimatutkimuksen mukaan säännöllisesti kotona työskennelleiden osuus on kaksinkertaistunut vuonna 2020. Tammikuussa kaikista työllisistä 15 prosenttia ilmoitti työskennelleensä säännöllisesti kotona, marraskuussa osuus oli jo 31 prosenttia.

Kotona työskentelyn yleisyys näyttää seurailleen koronaviruksen leviämisvaiheita ja niihin liittyviä tiukentuneita suosituksia ja rajoituksia keväällä ja syksyllä. (Kuvio 1)   

Kuvio 1. Säännöllisesti kotona työskentelevien osuus 2020, prosenttia
Kuvio 1. Säännöllisesti kotona työskentelevien osuus 2020, prosenttia. Kuvion keskeinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Säännöllisesti kotona työskentely oli 2010-luvulla hiljalleen yleistynyt ja pysytellyt samalla tasolla parina vuotena ennen koronakriisiä. (Kuvio 2)

Kuvio 2. Säännöllisesti kotona työskentelevien osuus 2010–2019, prosenttia
Kuvio 2. Säännöllisesti kotona työskentelevien osuus 2010–2019, prosenttia. Kuvion keskeinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Työvoimatutkimuksessa ei ole puhuttu etätyöstä. Sen sijaan on kysytty, onko viimeisen neljän viikon aikana tehnyt ansiotyötä kotona säännöllisesti, silloin tällöin vai ei lainkaan.

Työvoimatutkimuksen ensi vuonna tapahtuvassa uudistuksessa kotona työskentelyn mittaria parannetaan.

Vuodesta 2021 alkaen kotona työskentelyä selvitetään kysymällä, onko työstä tehty kotona koko työaika, ainakin puolet työajasta, vähemmän kuin puolet työajasta vai ei lainkaan. Jatkossa kotona työskentelystä saadaan siten tarkempi kuva. Toiveena on, että samalla myös vertailu muihin EU-maihin helpottuu.

 

Kirjoittaja on yliaktuaari Tilastokeskuksen yhteiskuntatilastoissa.

Lisää etätyöstä Hanna Sutelan blogissa Kun mahdoton kävi mahdolliseksi - tietotyön yleisyys mahdollisti etätyön läpimurron Suomessa

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
9.4.2024
Pertti Taskinen

Työvoimatutkimuksen mukaan sivutyötä tehneiden osuus työllisistä on Suomessa kasvanut jo pidempään ollen reilut viisi prosenttia vuonna 2023. Sivutyön tekijät ovat tyypillisesti yrittäjiä ja työskentelevät päätyössään tavallista useammin osa-aikaisesti. Viime vuonna 80 prosenttia sivutyötä tehneistä toimi yksityisellä sektorilla.

 

Blogi
11.1.2024
Pertti Taskinen

Se, että työssä vaaditaan erilaisia taitoja ja että niitä on kehitettävä, ei ole uutisaihe. Iso uutinen ei ole myöskään ollut Euroopan osaamisen teemavuosi 2023. Tämä blogi toivottavasti viitoittaa kuitenkin osaamisen teemassa eteenpäin. 

Artikkeli
16.11.2023
Tuomo Heikura, Meri Raijas

Vuonna 2022 työpaikkoja vaihdettiin selvästi eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä hallinto- ja tukipalveluissa. Toimialojen vahva sukupuolittuneisuus näkyy myös työpaikkojen vaihdoksissa. Kaikkiaan vaihtoja oli vuonna 2022 lähemmäs 793 000, kertovat työmarkkinavirtoja koskevat kokeelliset laskelmat.

Blogi
31.10.2023
Jukka Hoffren

Pandemia heikensi ennestään vaatimatonta edistymistä kohti globaalia kestävää kehitystä, kertoo uusi YK:n kestävän kehityksen raportti. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiselta kehitysuralta on pudottu rajusti. Nykytrendien mukaan vain 15 prosenttia Agenda 2030 tavoitteista tullaan saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä ja jopa lähes joka toinen tavoitteista jää saavuttamatta.

Artikkeli
26.10.2023
Ella Pitkänen

Taiteen parissa työskenteleville on arkipäivää työskennellä freelancerina, osa-aikaisesti, apurahan varassa, useammassa työssä ja erilaisissa peräkkäisissä työsuhteissa. Vaikka epätyypilliset työn muodot tuovat vapautta ja joustavuutta, ne tarkoittavat usein myös epävarmempaa toimeentuloa sekä kamppailua sosiaali- ja työttömyysturva­järjestelmän kanssa.

tk-icons