Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Talouden ennusteessa yhdistyvät tilastot ja niiden tulkinta

15.5.2017

Valtiovarainministeriö (VM) julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteen neljä kertaa vuodessa. Tuorein julkaistiin 28.4.2017.

VM:n ennusteen mukaan talous kasvaa vakaata joskin hidasta vauhtia lähivuosina. Alkuvuoden aikana kertyneet tiedot kansainvälisestä taloudesta, viennistä, tilauksista, tuotannosta, työllisyydestä sekä kotitalouksien ja yritysten uskosta tulevaisuuteen ovat rohkaisevia. Merkit viittaavat vahvistuvaan noususuhdanteeseen tänä vuonna.

Ennustajan täytyy aina harkita, minkä painon antaa ennusteessaan talouden suhdanteesta kertoville vihjeille. Vihjeet voivat ennakoida käänteitä taloudessa, mutta käänteiden ennustaminen on vaikeaa, koska vihjeet ovat epävarmoja. Varmuus saadaan vasta Tilastokeskuksen julkaiseman kansantalouden tilinpidon myötä.

VM ennustaa tilinpitoa. Edellä listattujen vihjeiden perusteella tarkistimme huhtikuun ennusteessamme arviotamme Suomen talouden tämän vuoden kehityksestä vahvemman kasvun suuntaan. Mielestämme vihjeet oli syytä ottaa vakavasti, koska uskomme niiden kertovan talouden kehityksestä ja ennakoivan tilinpitoa.

Tilastokeskuksen kuukausittain julkaisemat tilastot talouden tuotannosta, kysynnästä, työllisyydestä, hinnoista ja odotuksista ovat vihjeitä tilinpidosta. Ennustajalle vakaa ja ymmärrettävä yhteys näiden tilastojen ja kansantalouden tilinpidon välillä on tärkeä. Kun näin on, kyky tunnistaa käynnissä olevat muutokset talouden suhdannekuvassa paranee.

Tuntuu, että usean surkean vuoden jälkeen taloudessa halutaan vihdoin nähdä merkkejä paremmasta. Yksittäiset kuukausihavainnot saavat paljon huomiota osakseen. Muutoksia kuukaudesta toiseen tulkitaan vuositasolla ja tuloksista vedetään johtopäätöksiä koko vuoden kehityksestä. Julkisuudessa ennusteita ”tarkistetaan” aina, kun uusi kuukausitilasto julkaistaan.

VM julkaisee seuraavan ennusteensa 21.6. Silloin on käytettävissä kansantalouden tilinpidon tiedot kuluvan vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Silloin näemme, miten hyvin kuukausitilastot kykenivät ennakoimaan tilinpitoa tällä kertaa, oliko yhteys kuukausitilastojen ja tilinpidon välillä vakaa ja tulkitsimmeko sitä oikein ennusteessamme.

Tilinpidon ensimmäinen neljännes on tärkeä, koska se muodostaa ennusteessa kivijalan koko vuodelle. Se, mitä tapahtuu ensimmäisellä neljänneksellä, vaikuttaa merkittävästi kasvun vuosikeskiarvoon.

Suomen talouden haasteiden ja niihin haettavien ratkaisujen kannalta talouden kehityksestä yksittäisen vuoden, neljänneksen saatikka kuukauden aikana ei kuitenkaan ole syytä tehdä suurta numeroa. Suomen talouden ongelmat eivät johdu suhdanteista.

Talouden kasvun kannalta keskeistä on, että Suomen väestö ikääntyy ja työikäisten osuus väestöstä alenee voimakkaasti aina pitkälle 2030-luvulle saakka. Tämä käy kiistatta ilmi väestötilastoista ja niiden avulla laadituista väestöennusteista.

Ikääntymisen vaikutuksista talouskehitykseen ja julkiseen talouteemme ei ole epäselvyyttä. Ikääntyminen leikkaa työpanosta ja uhkaa hidastaa tuottavuuden kasvua taloudessa. Ikääntyminen lisää julkisia menoja, heikentää rahoitusasemaa ja esimerkiksi syö osan siitä vahvistavasta vaikutuksesta, joka päätetyillä säästöillä ja veronkorotuksilla on valtion ja kuntien talouteen.

Ikääntymisen myötä talouden kasvun edellytykset ovat heikentyneet ja Suomen julkinen talous on lukkiutunut rakenteelliseen alijäämään, jota voimakkaampikaan suhdanne ei oikaise. Ongelma ei ratkea itsestään. Ratkaisut edellyttävät päätöksiä ja päätökset tuekseen muun muassa laadukkaisiin tilastoihin perustuvaa analyysiä.

Suomessa analyysi ja päätökset eivät jää kiinni siitä, ettei käytettävissä olisi laadukkaita tilastoja.

Kirjoittaja on ylijohtaja valtiovarainministeriön kansantalousosastolla ja Tilastokeskuksen neuvottelukunnan jäsen.

Tilaa Tieto&trendit-juttukooste sähköpostiisi

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
20.8.2021
Helmi Andersson

Tänä vuonna juhlitaan Ahvenanmaan itsehallinnon sataa vuotta. Sekä suurvaltapolitiikka että maantieteellinen sijainti keskellä merta ovat aikojen saatossa muovanneet ahvenanmaalaista yhteiskuntaa.

Blogi
19.5.2021
Tiina Karppinen, Heidi Pirtonen

Kannustamme kuntia ja kuntapäättäjiä seuraamaan omaa materiaalien- ja energiankulutustaan, jätteiden syntyä, suojeltujen luontokohteiden määrää sekä kuntalaisten hyvinvointia. Kiertotalouteen panostava kunta houkuttelee alueelleen myös kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa ja investointeja.

tk-icons