Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Taloudessa käänne näkyvissä?

14.12.2018
Twitterissä: @MoilanenReetta
Kuva: shutterstock

Suhdannetilannetta seurataan nyt silmä kovana etsien merkkejä käänteestä. Ekonomisteilla on tahosta riippuen erilainen käsitys siitä, miten hyvänä talous­kasvu vielä jatkuu. Mitä kertovat yritysten tilanteesta liikevaihto­kuvaajat?

Yritysten liikevaihto on kasvanut niin teollisuuden, kaupan, palveluiden kuin rakentamisenkin alalla lähes yhtä­jaksoisesti vuoden 2016 alusta alkaen.

Päätoimialoista voimakkaimmin on kasvanut rakentaminen, jonka kasvua on kannatellut erityisesti talon­rakentamisen buumi. (Kuvio 1)

Teollisuudessa liikevaihto on paisunut eniten kemian­teollisuudessa ja metsä­teollisuudessa, mutta myös metalli­teollisuudessa on päästy plussan puolelle.

Palvelualoilla eniten nousua löytyy niin työllistämis­toiminnasta, matka­toimistoista kuin vuokraus- ja leasing­toiminnasta sekä tutkimuksesta ja kehittämisestä. Palvelu­alojen toimi­aloista suurin eli kuljetus ja varastointi kasvaa myös teollisuuden ja rakentamisen nousun siivittämänä.

Päätoimialoista maltillisinta myynnin kehitys on ollut kaupassa, jossa vähittäis­kauppa on yltänyt viime kuukausina noin kolmen prosentin nousuun.

Kuvio 1. Päätoimialojen liikevaihto­kuvaajien trendi­sarjat, 2015=100
Kuvio 1. Päätoimialojen liikevaihto¬kuvaajien trendi¬sarjat, 2015=100 Lähde: Tilastokeskus, Toimi¬aloittaiset liikevaihto¬kuvaajat.
Lähde: Tilastokeskus, Toimi­aloittaiset liikevaihto­kuvaajat.

Liikevaihtokuvaajien indeksipiste­lukuihin on puristettu kaikkiaan noin 290 000 yrityksen tuoreimmat liikevaihto­tiedot. Lukuja dominoi tietysti suurimpien yritysten kehitys, joten on mielen­kiintoista tutkia tarkemmin muitakin syitä kasvun takana.

Liikevaihtokuvaajien tiedoista kasvu pystytään pilkkomaan haluttuihin luokkiin: esimerkiksi suuriin ja pieniin työllistäjiin, ulkomaan­kauppaa käyviin ja koti­markkinoilla toimiviin sekä eri-ikäisiin yrityksiin.

Suuret teollisuus­yritykset edelleen kasvussa, osa pienistä jo miinuksella

Teollisuudessa suurimpaan liike­vaihdon kasvuun yltävät edelleen suuret, vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset.

Kasvua on myös kaikissa muissa kokoluokissa, vaikkakin 10–49 henkeä työllistävien yritysten liike­vaihdon kasvu onkin selvästi hidastunut viimeisimmillä neljänneksillä.

Suurten yritysten kasvu syntyy niin metsä- ja kemian­teollisuudessa kuin metalli­teollisuudenkin yrityksissä.  Vuoden 2018 ensimmäiseltä neljännekseltä alkaen ovat kuitenkin pienten metalli- sekä sähkö- ja elektroniikka­yritysten liike­vaihdot kääntyneet laskuun.

Kaupan puolella eniten liike­vaihtoaan ovat viimeisillä neljänneksillä kasvattaneet alle 49 henkilöä työllistävät yritykset ja palveluissa 10–49 henkilöä työllistävät firmat. (Taulukko 1)

Taulukko 1. Teollisuuden erikokoisten yritysten liikevaihdon neljännesvuosittaiset muutosprosentit
  2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2018/1 2018/2 2018/3
Alle 10 työllistävät 6,4 1,4 3,7 5,4 0,3 -1,5 0,3
10 – 49 työllistävät 14,7 11,7 10,2 11,6 3,5 2,3 1,3
50 – 249 työllistävät 8,4 2,1 3,5 6,6 1,2 4,5 3,7
Vähintään 250 työllistävät 13,6 8,2 5,5 5,8 7,6 6,4 10,4

Lähde: Tilastokeskus, Kasvu­katsaus.

Vienti vetää yhä teollisuuden toimi­aloja kasvuun

Ulkomaankauppaa harjoittavien teollisuus­yritysten liike­vaihdon kasvu on hidastunut vuoden 2017 alku­puoliskoon verrattuna, mutta neljännes­vuosikasvu jatkui vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä edelleen hyvässä 8 prosentin tuntumassa. (Kuvio 2)

Kuvio 2. Ulkomaankauppaa harjoittavien ja koti­maassa toimivien teollisuus­yritysten neljännes­vuosikasvu, %
Kuvio 2. Ulkomaankauppaa harjoittavien ja koti¬maassa toimivien teollisuus¬yritysten neljännes¬vuosikasvu, % Lähde: Tilastokeskus, Kasvu¬katsaus.
Lähde: Tilastokeskus, Kasvu­katsaus.

Myös ainoastaan koti­maassa toimivien teollisuus­yritysten liike­vaihto on edelleen mukavassa nousussa, ja kasvu jopa kiihtyi alku­vuoteen verrattuna.

Ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset ylsivät metsä­teollisuudessa viimeisimmällä neljänneksellä 7,5 prosentin kasvuun, kemian­teollisuudessa 16,8 prosentin ja metalli­teollisuudessa 6,7 prosentin kasvuun edellis­vuoden vastaavaan ajan­jaksoon verrattuna.

Elintarviketeollisuudessa koti­markkinoilla toimivien yritysten liike­vaihdon kasvu oli puolestaan ulkomaan­kauppaa harjoittavia yrityksiä nopeampaa.

Sen sijaan tekstiili­teollisuudessa ulkomaan­kauppaa käyvillä yrityksillä liike­vaihto kääntyi toisella neljänneksellä laskuun, kun taas kotimaan markkinoilla toimivien yritysten liike­vaihto vielä kasvoi.

Uusien yritysten kasvu vauhdikasta

Liikevaihdon viimeaikaisen kehityksen kannalta suurin ero näkyy eri-ikäisten yritysten kasvu­vauhdissa. (Taulukko 2)

Alle viisi vuotta toimineiden teollisuus­yritysten liike­vaihto kasvoi viimeisillä neljänneksillä 47–59 prosentin välillä.

Palvelualojenkin nuoret yritykset ylsivät yli 36 prosentin liike­vaihdon kasvuun, kaupassa neljännes­vuosikasvut vaihtelivat 16–61 prosentin välillä ja rakentamisessa yllettiin noin 45 prosentin kasvuun.

Kaiken kaikkiaan viisi vuotta ja sitä vanhempien yritysten kasvu jäi alku­vuoden neljänneksillä kaikkiaan noin 4 prosentin tuntumaan.

Taulukko 2. Eri-ikäisten yritysten liikevaihdon kasvu toimi­aloittain.
Toimiala Ikä 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2018/1 2018/2 2018/3
Teol­lisuus Alle 5 vuotta toimineet 74,1 51,9 59,5 63,4 58,6 47 59,2
5 vuotta ja kauemmin toimineet 11,9 6,6 5 6 5,3 4,9 7,1
Kauppa Alle 5 vuotta toimineet 93,9 81,5 129 118,4 61,4 52 16
5 vuotta ja kauemmin toimineet 5 0,8 2,7 1,4 2,6 3,7 2,6
Raken­taminen Alle 5 vuotta toimineet 50,5 39,2 42,2 35,9 45,7 42,8 45,4
5 vuotta ja kauemmin toimineet 13,6 2,5 4 4,6 0,2 3,4 4,8
Palvelut Alle 5 vuotta toimineet 50,6 42,9 39,3 38,3 37,1 38,5 36,2
5 vuotta ja kauemmin toimineet 4,2 3,3 3,9 3,7 2,4 3,1 2,8

Lähde: Tilastokeskus, Kasvu­katsaus.

Nuorten yritysten kasvu­lukuja tarkasteltaessa täytyy kuitenkin muistaa, että ensimmäiset vuodet ovat liike­toiminnan käynnistely­vaihetta, jolloin kasvu on luonnollisesti voimakasta.

Lisäksi nuorten yritysten osuus toimi­alan yrityksistä on melko alhainen: esimerkiksi teollisuudessa noin 17 prosenttia ja palveluissakin noin 25 prosenttia. Näin ollen niiden merkitys koko toimi­alan kasvun muodostuksesta jää melko pieneksi.

Mitä loppuvuosi tuo tullessaan?

Liikevaihtokuvaajien perusteella kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana yrityksillä sujui vielä hyvin. Kasvua tapahtuu lähes kaikilla toimi­aloilla, teollisuus­yritysten vienti vetää edelleen ja kaiken ikäiset yritykset porskuttavat kasvu-uralla.

Nähtäväksi kuitenkin jää, alkaako pienten metalli­teollisuuden yritysten tauti levitä muillakin toimi­aloilla ja liike­vaihdot kääntyä laajemminkin laskuun.

Tuoreimmat teollisuus­tuotannon luvut loka­kuulta kertovat teollisuuden kasvun hidastuneen prosentin tuntumaan edellis­vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tuotannon vetivät laskuun erityisesti kaivos­toiminnan ja louhinnan sekä metalli­teollisuuden yritykset.

Samaan aikaan kuitenkin teollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia vuoden takaista enemmän kaikilla toimi­aloilla. Kasvun jatkumisen ratkaisee se, miten tilaukset realisoituvat tuotanto­määriksi loppu­vuoden aikana.

Kirjoitus perustuu Tilasto­keskuksen Toimi­aloittaisen yritystieto­palvelun Kasvu­katsaukseen, joka kuvaa teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelu­alojen eri toimi­alojen liike­vaihdon ja palkka­summan kehityksen taustoja.

Kirjoittaja on kehittämis­päällikkö Tilasto­keskuksen yritys­tilastot -yksikössä.

Lue samasta aiheesta:

tk-icons