Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Talouden ennusteessa yhdistyvät tilastot ja niiden tulkinta

15.5.2017

Valtiovarainministeriö (VM) julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteen neljä kertaa vuodessa. Tuorein julkaistiin 28.4.2017.

VM:n ennusteen mukaan talous kasvaa vakaata joskin hidasta vauhtia lähivuosina. Alkuvuoden aikana kertyneet tiedot kansainvälisestä taloudesta, viennistä, tilauksista, tuotannosta, työllisyydestä sekä kotitalouksien ja yritysten uskosta tulevaisuuteen ovat rohkaisevia. Merkit viittaavat vahvistuvaan noususuhdanteeseen tänä vuonna.

Ennustajan täytyy aina harkita, minkä painon antaa ennusteessaan talouden suhdanteesta kertoville vihjeille. Vihjeet voivat ennakoida käänteitä taloudessa, mutta käänteiden ennustaminen on vaikeaa, koska vihjeet ovat epävarmoja. Varmuus saadaan vasta Tilastokeskuksen julkaiseman kansantalouden tilinpidon myötä.

VM ennustaa tilinpitoa. Edellä listattujen vihjeiden perusteella tarkistimme huhtikuun ennusteessamme arviotamme Suomen talouden tämän vuoden kehityksestä vahvemman kasvun suuntaan. Mielestämme vihjeet oli syytä ottaa vakavasti, koska uskomme niiden kertovan talouden kehityksestä ja ennakoivan tilinpitoa.

Tilastokeskuksen kuukausittain julkaisemat tilastot talouden tuotannosta, kysynnästä, työllisyydestä, hinnoista ja odotuksista ovat vihjeitä tilinpidosta. Ennustajalle vakaa ja ymmärrettävä yhteys näiden tilastojen ja kansantalouden tilinpidon välillä on tärkeä. Kun näin on, kyky tunnistaa käynnissä olevat muutokset talouden suhdannekuvassa paranee.

Tuntuu, että usean surkean vuoden jälkeen taloudessa halutaan vihdoin nähdä merkkejä paremmasta. Yksittäiset kuukausihavainnot saavat paljon huomiota osakseen. Muutoksia kuukaudesta toiseen tulkitaan vuositasolla ja tuloksista vedetään johtopäätöksiä koko vuoden kehityksestä. Julkisuudessa ennusteita ”tarkistetaan” aina, kun uusi kuukausitilasto julkaistaan.

VM julkaisee seuraavan ennusteensa 21.6. Silloin on käytettävissä kansantalouden tilinpidon tiedot kuluvan vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Silloin näemme, miten hyvin kuukausitilastot kykenivät ennakoimaan tilinpitoa tällä kertaa, oliko yhteys kuukausitilastojen ja tilinpidon välillä vakaa ja tulkitsimmeko sitä oikein ennusteessamme.

Tilinpidon ensimmäinen neljännes on tärkeä, koska se muodostaa ennusteessa kivijalan koko vuodelle. Se, mitä tapahtuu ensimmäisellä neljänneksellä, vaikuttaa merkittävästi kasvun vuosikeskiarvoon.

Suomen talouden haasteiden ja niihin haettavien ratkaisujen kannalta talouden kehityksestä yksittäisen vuoden, neljänneksen saatikka kuukauden aikana ei kuitenkaan ole syytä tehdä suurta numeroa. Suomen talouden ongelmat eivät johdu suhdanteista.

Talouden kasvun kannalta keskeistä on, että Suomen väestö ikääntyy ja työikäisten osuus väestöstä alenee voimakkaasti aina pitkälle 2030-luvulle saakka. Tämä käy kiistatta ilmi väestötilastoista ja niiden avulla laadituista väestöennusteista.

Ikääntymisen vaikutuksista talouskehitykseen ja julkiseen talouteemme ei ole epäselvyyttä. Ikääntyminen leikkaa työpanosta ja uhkaa hidastaa tuottavuuden kasvua taloudessa. Ikääntyminen lisää julkisia menoja, heikentää rahoitusasemaa ja esimerkiksi syö osan siitä vahvistavasta vaikutuksesta, joka päätetyillä säästöillä ja veronkorotuksilla on valtion ja kuntien talouteen.

Ikääntymisen myötä talouden kasvun edellytykset ovat heikentyneet ja Suomen julkinen talous on lukkiutunut rakenteelliseen alijäämään, jota voimakkaampikaan suhdanne ei oikaise. Ongelma ei ratkea itsestään. Ratkaisut edellyttävät päätöksiä ja päätökset tuekseen muun muassa laadukkaisiin tilastoihin perustuvaa analyysiä.

Suomessa analyysi ja päätökset eivät jää kiinni siitä, ettei käytettävissä olisi laadukkaita tilastoja.

Kirjoittaja on ylijohtaja valtiovarainministeriön kansantalousosastolla ja Tilastokeskuksen neuvottelukunnan jäsen.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
21.5.2024
Jukka Hoffren

Tilastot ovat luotettavia kuvauksia yhteiskunnan ilmiöistä mutta myös rajaavat ja muokkaavat käsityksiämme maailmasta ja ihmisistä. Numerot paitsi paljastavat myös kätkevät asioita, siksi tilastojen luku- ja käyttötaito on tärkeä kansalais­taito.

Artikkeli
19.3.2024
Jaana Huhta

Meneillään olevan verkkouudistuksemme tavoitteena on tarjota tilastoja nykyaikaisemmassa ja helpommin löydettävässä muodossa erilaisille tilastonkäyttäjille. Tilastojen julkistamisen johtotähtenä on: data ensin. Teksti rakentaa tilastoille merkityksen. Jotta kaikki pääsevät yhtä vaivattomasti tilastojen äärelle, tulee kaikessa tilastokirjoittamisessa käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Blogi
16.2.2024
Markus Sovala

Suomen tilastojärjestelmä ylsi ykkössijalle 186 valtiota kattaneessa vertailussa. Tilastokeskuksen pääjohtaja löytää kolme perustetta Suomen menestykselle Maailmanpankin arviossa.

Artikkeli
17.10.2023
Harri Kananoja, Martti Korhonen, Tapio Kuusisto, Kristiina Nieminen, Katri Soinne

Viime vuosien inflaatio, korkojen nousu ja asuntomarkkinoiden myllerrys ovat koetelleet erilaisia kotitalouksia kovin eri tavoin. Tiukimmilla ovat olleet perheet, joilla on mittava vaihtuvakorkoinen asuntolaina ja huomattavat välttämättömät kulut. Tilastokeskuksen asiantuntijat kurkistavat kolmen esimerkkiperheen elämään.

Blogi
18.9.2023
Reetta Karinluoma, Nata Kivari, Tapio Kuusisto

Suomen talouden kokonaiskuva on kaksijakoinen. Rakentamisen ja teollisuuden hiipuminen ja korkojen nousu synkentävät näkymiä. Valoa luovat energiainvestoinnit ja edelleen hyvä työllisyys­tilanne. Kotitalouksien velkaantumisaste on kääntynyt laskuun.

Blogi
1.9.2023
Maija Metsä

Kesälomani lopulla seurasin sivusilmällä lukiolaisnuoren pakkausruljanssia. Edessä oli vaihto-oppilasvuosi ja lähtöön muutama päivä. Mahtuisiko matkaan myös taskullinen tietoa Suomesta?

tk-icons