Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2010

Återvinning av källsorterat material var den största näringsgrenen inom miljöaffärsverksamheten år 2009

Den totala omsättningen för företagen inom de näringsgrenar som hör till miljöaffärsverksamhet var 1,61 miljarder euro år 2009. Omsättningen sjönk med 30 procent från året innan, antalet anställda var dock fortsatt stigande liksom investeringarna. Uppgiften baserar sig på Statistikcentralens nya statistik om miljöaffärsverksamhet som sammanställdes nu för första gången. Statistiken omfattar uppgifter om företag som huvudsakligen bedriver miljöaffärsverksamhet. Med miljöaffärsverksamhet avses sådan verksamhet som är förknippad med att förebygga förorening av miljön eller spara naturresurser.

Förändring av omsättning, antal anställda och investeringar i näringsgrenar inom miljöaffärsverksamhet åren 2006-2009

Förändring av omsättning, antal anställda och investeringar i näringsgrenar inom miljöaffärsverksamhet åren 2006-2009

Omkring 720 företag, inom nio olika näringsgrenar, bedrev miljöaffärsverksamhet som primär verksamhet. Av dessa företags totala omsättning utgjorde miljöaffärsverksamheten 95 procent, 1,53 miljarder euro. Den mest betydande näringsgrenen, mätt med omsättning, var återvinning av källsorterat material. Den mest sysselsättande näringsgrenen var insamlingen av icke-farligt avfall.

Största delen av företagen inom näringsgrenen, omkring 98 procent, var företag med mindre än 250 anställda. År 2009 var deras andel av omsättningen 54 procent och deras andel av alla sysselsatta 71 procent. De fasta nettoinvesteringarna för företag med miljöaffärsverksamhet ökade med 9 procent från året innan och uppgick till 166 miljoner euro år 2009. Investeringarnas andel av omsättningen var 10 procent.

Materialet till statistiken insamlades både från administrativt material och från en enkät till företagen. I enkäten deltog också företag som bedriver miljöaffärsverksamhet som sin sekundära verksamhet. För deras del har det inte i detta skede gått att producera tillförlitliga statistikuppgifter.

Statistikföringen av miljöaffärsverksamheten är under utveckling inom hela EU-området. Det finns behov av jämförbar statistik som utkommer regelbundet. Denna statistik har sammanställts enligt EU:s statistikbyrå Eurostats anvisningar. Produktionen och utvecklingen av statistiken fortsätter efter detta årligen.


Källa: Miljöaffärsverksamhet 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen +358-9-1734 3228, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2009/ylt_2009_2010-12-21_tie_001_sv.html