Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Huvudnäringsgrenar inom miljöaffärsverksamhet i Finland år 2009

Näringsgren (TOL2008) Företag
(st.)
Antal anställda
(årsverke)
Total omsättning
(mn €)
Omsättning för miljöaffärsverksamhet
(mn €)
Omsättning för miljöaffärsverksamhet andel av
den totala omsättningen (%)
35111 Generering av elektricitet med vatten- och vindkraft 57 374 136 136 100
3700 Avloppsrening 125 397 103 99 96
3811 Insamling av icke-farligt avfall 253 1 852 258 246 95
3812 Insamling av farligt avfall 10 63 9 7 77
3821 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 114 1 251 347 324 93
3822 Behandling och bortskaffande av farligt avfall 11 437 131 127 97
3831 Demontering av uttjänta fordon och maskiner 21 99 10 5 45
3832 Återvinning av källsorterat material 85 1 072 544 541 99
3900 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 45 343 70 46 65
Totalt 721 5 888 1 609 1 530 95
Källa: Företags- och arbetsställeregistret, enkäten Miljöaffärsverksamhet 2009.

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen +358-9-1734 3228, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 21.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2009, Tabellbilaga 1. Huvudnäringsgrenar inom miljöaffärsverksamhet i Finland år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2009/ylt_2009_2010-12-21_tau_001_sv.html