Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2010

Lajiteltujen materiaalien kierrätys oli suurin ympäristöliiketoiminnan toimiala vuonna 2009

Ympäristöliiketoimintaan kuuluvien toimialojen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 1,61 miljardia euroa vuonna 2009. Liikevaihto laski edellisvuodesta 30 prosenttia, henkilöstön määrä pysyi kuitenkin kasvusuuntaisena samoin investoinnit. Tieto perustuu Tilastokeskuksen uuteen ympäristöliiketoimintaa kuvaavaan tilastoon, joka tehtiin ensimmäisen kerran. Tilato kattaa tiedot ympäristöliiketoimintaa päätoimisesti harjoittavista yrityksistä. Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon.

Ympäristöliiketoiminnan toimialojen liikevaihdon, henkilöstömäärän ja investointien muutos vuosina 2006-2009

Ympäristöliiketoiminnan toimialojen liikevaihdon, henkilöstömäärän ja investointien muutos vuosina 2006-2009

Päätoimisesti ympäristöliiketoimintaa harjoitti noin 720 yritystä, yhdeksällä eri toimialalla. Näiden kokonaisliikevaihdosta ympäristöliiketoiminnan osuus oli 95 prosenttia eli 1,53 miljardia euroa. Liikevaihdolla mitattuna merkittävin toimiala oli lajiteltujen materiaalien kierrätys. Toimialoista eniten työllisti tavanomaisen jätteen keruu.

Suurin osa alan yrityksistä, noin 98 prosenttia oli alle 250 hengen yrityksiä. Liikevaihdosta niiden osuus oli 54 prosenttia ja työllisistä 71 prosenttia vuonna 2009. Ympäristöliiketoiminnan yritysten kiinteät nettoinvestoinnit lisääntyivät edellisestä vuodesta 9 prosenttia ja olivat 166 miljoonaa euroa vuonna 2009. Investointien osuus liikevaihdosta oli 10 prosenttia.

Tilaston aineisto kerättiin sekä hallinnollisista aineistoista että yrityksille suunnatusta kyselystä. Kyselyssä olivat mukana myös ympäristöliiketoimintaa sivutoimisesti harjoittavat yritykset. Niiden osalta ei tässä vaiheessa vielä pystytty tuottamaan luotettavia tilastotietoja.

Ympäristöliiketoiminnan tilastointi on kehitysvaiheessa koko EU:n alueella. Säännöllisesti ilmestyvälle vertailukelpoiselle tilastolle on tarvetta. Tämä tilasto on laadittu noudattaen EU:n tilastoviraston Eurostat ohjeita. Tilaston tuottamista ja kehittämistä jatketaan tämän jälkeen vuosittain.


Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annika Miettinen +358-9-1734 3228, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (227,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2009/ylt_2009_2010-12-21_tie_001_fi.html