Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Export inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2015, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015
A Jord- och skogsbruk, fiske 52 52 55 54
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 13 14 16 19
02 Skogsbruk 38 38 38 35
B Utvinning av mineral 0 0 0 0
C Industri 6 049 5 893 7 352 7 214
16 - 17 Skogsindustri 1 465 1 609 1 777 1 695
19 - 22 Kemisk industri 142 157 1 081 1 154
24 - 30, 33 Metallindustri 4 383 4 081 4 459 4 332
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 58 46 34 32
D Energiförsörjning 64 44 65 81
E Vatten- och avfallshantering 370 338 290 262
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening . . . .
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 370 338 290 262
F Byggverksamhet 3 . . .
G - U Tjänster och administration 313 429 287 387
Totalt 6 854 6 758 8 052 8 001

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2015, Tabellbilaga 3. Export inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2015/ylt_2015_2016-12-16_tau_003_sv.html