Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ympäristöliiketoiminnan vienti toimialoittain 2012-2015, miljoonaa euroa

Toimiala (TOL2008) 2012 2013 2014 2015
A Maa-, metsä- ja kalatalous 52 52 55 54
01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 13 14 16 19
02 Metsätalous 38 38 38 35
B Kaivostoiminta ja louhinta 0 0 0 0
C Teollisuus 6 049 5 893 7 352 7 214
16 - 17 Metsäteollisuus 1 465 1 609 1 777 1 695
19 - 22 Kemianteollisuus 142 157 1 081 1 154
24 - 30, 33 Metalliteollisuus 4 383 4 081 4 459 4 332
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Muu teollisuus 58 46 34 32
D Energiahuolto 64 44 65 81
E Vesi- ja jätehuolto 370 338 290 262
36 - 37 Vesi- ja jätevesihuolto . . . .
38 - 39 Jätehuolto, materiaalien kierrätys ja muu ympäristönhuolto 370 338 290 262
F Rakentaminen 3 . . .
G - U Palvelut ja hallinto 313 429 287 387
Yhteensä 6 854 6 758 8 052 8 001

Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 16.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2015, Liitetaulukko 3. Ympäristöliiketoiminnan vienti toimialoittain 2012-2015, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2015/ylt_2015_2016-12-16_tau_003_fi.html