Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2015

Huvudnäringsgrenarna inom miljöaffärsverksamhet visade en svag ökning år 2014

Korrigerad 11.12.2015. Den korrigerade punkterna ar markerad med rött.

Omsättningen av huvudnäringsgrenarna inom miljöaffärsverksamhet var 3,39 miljarder euro och förädlingsvärdet 1,72 miljarder euro år 2014. Sysselsättningen uppgick till 11 485 årsverken. Förädlingsvärdet och sysselsättningen visade en svag ökning jämfört med de två föregående åren. Huvudnäringsgrenarna inom miljöaffärsverksamhet är vattenförsörjning (TOL 36), avloppsrening (TOL 37), avfallshantering och materialåtervinning (TOL 38), efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning (TOL 39). Uppgifterna framgår av Statistikcentralens reviderade statistik över miljöaffärsverksamhet. I 2014 års statistik ingår bara huvudnäringsgrenarna inom miljöaffärsverksamhet, men fr.o.m. statistikåret 2015 totalt 21 olika näringsgrenar. Revideringen av statistiken över miljöaffärsverksamhet beror på att den nu grundar sig på förordning (EU:s förordning om miljöräkenskaper 691/2011, 538/2014). Förordningen medför ändringar i statistikens datakällor och beräkningsmetoden i Finland. Siffror som tas fram med den nya beräkningsmetoden är inte jämförbara med siffror enligt den gamla metoden.

Miljöaffärsverksamhetens förädlingsvärde efter huvudnäringsgrenarna åren 2012-2014

Miljöaffärsverksamhetens förädlingsvärde efter huvudnäringsgrenarna åren 2012-2014

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2014/ylt_2014_2015-12-10_tie_001_sv.html