Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter huvudnäringsgrenarna åren 2012-2014

Näringsgren (TOL2008) Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet (årsverke) Omsättning inom miljöaffärsverksamhet (mn euro) Förädlingsvärde inom miljöaffärsverksamhet (mn euro) Export inom miljöaffärsverksamhet (mn euro)
36 Vattenförsörjning 2012 2 527 626 384 .
2013 2 527 642 376 .
2014 2 637 673 395 .
37 Avloppsrening 2012 1 978 631 411 .
2013 1 978 653 427 .
2014 2 088 679 443 .
38 Avfallshantering; återvinning 2012 6 484 2 038 750 428
2013 6 374 2 023 807 355
2014 6 484 1 956 839 331
39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn 2012 329 92 42 .
2013 274 84 42 .
2014 274 82 45 .
Total 2012 11 320 3 387 1 587 428
2013 11 155 3 402 1 652 355
2014 11 485 3 390 1 722 331

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 10.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2014, Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter huvudnäringsgrenarna åren 2012-2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2014/ylt_2014_2015-12-10_tau_001_sv.html