Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2013

Näringsgren
(TOL2008)
Sysselsättning
(årsverke)
Omsättning inom
miljöaffärs-
verksamhet
(mn €)
Export inom
miljöaffärs-
verksamhet
(mn €)
Miljöaffärverk-
samhetens andel
av näringsgrenens
totala omsättning
(%)
B + C Industri 38 941 12 574,1 7 687,7 9
16 - 17 Skogsindustri 3 388 1 252,7 371,6 5
19 - 22 Kemisk industri 2 643 2 236,2 1 574,7 9
24 - 30, 33 Metallindustri 29 374 8 117,9 5 561,0 12
07 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri och utvinning av mineral 3 536 967,3 180,4 1) 5
D Energiförsörjning 1 948 1 859,7 408,0 15
E Vatten- och avfallshantering 5 151 1 813,5 401,7 87
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 686 187,9 0,1 56
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 4 465 1 625,6 401,6 93
F Byggverksamhet 13 815 2 866,1 .. 10
G - N Tjänster 28 714 4 904,6 777,0 2
Totalt 88 569 24 018,0 .. 6
.. = Uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
Källa: Industriproduktion-statistik, struktur- och bokslutsstatistik över företag, el- och värmeproduktion -statistik, miljöaffärsverksamhet 2013 -enkät.
1) Uppgiften osäker. Värdet av variationskoefficienten överstiger 20.

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2013, Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2013/ylt_2013_2014-12-19_tau_001_sv.html