Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Ympäristöliiketoiminta toimialoittain 2013

Toimiala (TOL2008) Työllisyys
(htv)
Ympäristöliike-
toiminnan liikevaihto
(milj. €)
Ympäristöliike-
toiminnan vienti
(milj. €)
Ympäristöliike-
toiminnan osuus
toimialan kokonais-
liikevaihdosta
(%)
B + C Teollisuus 38 941 12 574,1 7 687,7 9
16 - 17 Metsäteollisuus 3 388 1 252,7 371,6 5
19 - 22 Kemianteollisuus 2 643 2 236,2 1 574,7 9
24 - 30, 33 Metalliteollisuus 29 374 8 117,9 5 561,0 12
07 - 15, 18, 23, 31 - 32 Muu teollisuus ja kaivostoiminta 3 536 967,3 180,4 1) 5
D Energiahuolto 1 948 1 859,7 408,0 15
E Vesi- ja jätehuolto 5 151 1 813,5 401,7 87
36 - 37 Vesi- ja jätevesihuolto 686 187,9 0,1 56
38 - 39 Jätehuolto, materiaalien kierrätys ja muu ympäristönhuolto 4 465 1 625,6 401,6 93
F Rakentaminen 13 815 2 866,1 .. 10
G - N Palvelut 28 714 4 904,6 777,0 2
Yhteensä 88 569 24 018,0 .. 6
.. = Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Lähde: Teollisuustuotanto-tilasto, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, sähkön ja lämmön tuotanto -tilasto, ympäristöliiketoiminta 2013 -kysely.
1) Tieto epävarma. Variaatiokerroin ylittää arvon 20

Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2013, Liitetaulukko 1. Ympäristöliiketoiminta toimialoittain 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2013/ylt_2013_2014-12-19_tau_001_fi.html