Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2013

Miljöaffärsverksamheten sysselsatte nästan 80 000 år 2012

Miljöaffärsverksamheten, dvs. verksamhet som skyddar miljön och sparar naturresurser, sysselsatte 77 940 personer år 2012. Metallindustrin var den största sysselsättaren med 37 700 personer. De näst största sysselsättarna var byggverksamhet och tjänster, som vardera sysselsatte cirka 10 000 personer. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet.

Sysselsättningen inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012

Sysselsättningen inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012

Miljöaffärsverksamhetens sammanlagda omsättning var dryg 22 miljarder euro år 2012. De industriella näringsgrenarnas andel var två tredjedelar. Till miljöaffärsverksamheten inom industrin hör t.ex. tillverkning av maskiner och apparater som främjar material- och energieffektivitet, utnyttjande av återvinningsmaterial i produktionen samt tillverkning av produkter med anknytning till förnybar energi. Den största producenten inom miljöaffärsverksamhet var metallindustrin med 10,3 miljarder euro, vilket var 16 procent av den totala omsättningen inom metallindustrin. Exporten utgjorde 59 procent av värdet av produktionen inom miljöaffärsverksamhet bland de industriella näringsgrenarna.

Servicenäringarnas omsättning från miljöaffärsverksamhet var 1,8 miljarder euro. Till servicenäringarnas miljöaffärsverksamhet hör t.ex. forsknings-, konsult- och planeringstjänster. Inom servicenäringarna var antalet företag med miljöaffärsverksamhet 1 326. Inom byggverksamhet inriktas miljöaffärsverksamhet i första hand på att främja energieffektiviteten. Värdet av miljöaffärsverksamhet inom byggverksamhet var 1,8 miljarder euro.

Producenter med miljöaffärsverksamhet som huvudverksamhet är företag som verkar inom vattenförsörjning och avfallshantering. År 2012 var antalet företag som bedrev miljöaffärsverksamhet 755 inom huvudnäringsgrenarna och deras sammanlagda omsättning var 2,0 miljarder euro. Totalt sysselsatte huvudnäringsgrenarna 5 360 personer.

Miljöaffärsverksamhet är affärsverksamhet som är förknippad med sådan produktion som förebygger miljöförorening eller sparar naturresurser. Det är nu fjärde gången som statistik över miljöaffärsverksamhet publiceras i Finland. På grund av att metoderna för statistikföring samt begreppen ändrats är uppgifterna i denna publikation inte jämförbara med föregående års uppgifter.


Källa: Miljöaffärsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Piirainen 09 1734 2747, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2012/ylt_2012_2013-12-05_tie_001_sv.html