Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012

Näringsgren (TOL2008) Företag (st.) Sysselsättning (årsverke) Omsättning inom miljöaffärsverksamhet (mn €) Export inom miljöaffärs-
verksamhet (mn €)
Miljöaffärverk-
samhetens andel av näringsgrenens
omsättning (%)
Investeringar i miljöaffärs-
verksamhet (mn €)
B + C Industri 2 583 50 715 14 880 8 805 11 503
16 - 17 Skogsindustri 276 1) 5 769 1) 1 623 422 1) 8 55 1)
19 - 22 Kemisk industri 359 4 224 1) 2 089 1 018 1) 8 ..
24 - 30, 33 Metallindustri 1 571 37 707 10 251 7 192 16 287 1)
07 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri och utvinning av mineral 376 1) 3 014 1) 917 174 1) 4 44
D Energiförsörjning 182 2 065 1 629 11 1) 13 411
E Vatten- och avfallshantering 755 5 362 2 004 451 1) .. 281
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 251 1 233 381 0 1) .. 104
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 504 4 130 1 623 .. .. 177 1)
F Byggverksamhet 3 554 10 057 1 791 .. 6 48 1)
G - N Tjänster 1 326 9 741 1 813 274 1) 1 125 1)
Totalt 8 400 77 940 22 116 9 551 .. 1 369 1)
Källa: Årsstatistik över färetag i företagsregistret, enkäten Miljöaffärsverksamhet 2012
1) Uppgiften osäker. Värdet av variationskoefficienten överstiger 20.

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Piirainen 09 1734 2747, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2012, Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2012/ylt_2012_2013-12-05_tau_001_sv.html