Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.12.2012

Värdet av miljöaffärsverksamhet nästan 12 miljarder euro

År 2011 var omsättning av miljöaffärsverksamhet 11,8 miljarder euro. Den största producenten av miljöaffärsverksamhet var metallindustrin. För första gången fanns nu byggverksamhet med i statistiken. Dess värde av miljöaffärsverksamheten var 1,0 miljarder euro. Siffran hänför sig huvudsakligen till en höjning av energieffektivitet. Miljöaffärsverksamhetens andel av den totala omsättningen inom byggverksamhet var 4 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet.

Omsättning av miljöaffärsverksamhet inom miljöaffärsverksamhetens huvudnäringsgrenar och industrin

Omsättning av miljöaffärsverksamhet inom miljöaffärsverksamhetens huvudnäringsgrenar och industrin

År 2011 fanns det inom industrin nästan 700 företag med miljöaffärsverksamhet som biverksamhet. Den största producenten av miljöaffärsverksamhet var metallindustrin med 4,9 miljarder euro, vilket var 7 procent av den totala omsättningen inom näringsgrenen. Exporten av produkter och tjänster som hör till miljöaffärsverksamhet inom industrin uppgick till 4,4 miljarder euro. Till miljöaffärsverksamhet inom industrin hör bl.a. befrämjande av materialeffektivitet och produktion av maskiner och utrustning som behövs inom miljöaffärsverksamhet.

Miljöaffärsverksamheten inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik uppgick till 456 miljoner euro. Inom dessa näringsgrenar består miljöaffärsverksamheten huvudsakligen av konsultering, planering och forskningsverksamhet. År 2011 fanns det inom verksamhet dryg 300 företag med miljöaffärsverksamhet.

Till företag med miljöaffärsverksamhet som huvudverksamhet hör företag inom sanering samt inom vatten- och vindkraftsproduktion. År 2011 hade 797 företag miljöaffärsverksamhet som huvudsaklig verksamhet och deras sammanlagda omsättning var 2,8 miljarder euro. Över en tredjedel av omsättningen härrörde från avfallshantering. Den näst största huvudnäringsgrenen var återvinning. Dess omsättning var 861 miljoner euro och investeringar 21 miljoner euro. Huvudnäringsgrenarna inom miljöaffärsverksamhet sysselsatte totalt 6300 personer.

Miljöaffärsverksamhet är affärsverksamhet som är förknippad med sådan produktion som förebygger miljöförorening eller sparar naturresurser. Det är nu tredje gången som statistik över miljöaffärsverksamhet publiceras i Finland. På grund av en revidering av målpopulationen är uppgifterna i denna publikation inte till alla delar jämförbara med publikationerna från de två föregående statistikåren.


Källa: Miljöaffärsverksamhet 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Muukkonen 09 1734 3224, Anna Piirainen 09 1734 3228, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2011/ylt_2011_2012-12-07_tie_001_sv.html