Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.12.2012

Ympäristöliiketoiminnan arvo liki 12 miljardia euroa

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2011 oli 11,8 miljardia euroa, suurimpana toimialana metalliteollisuus. Rakentaminen oli tilastossa mukana ensimmäistä kertaa, sen ympäristöliiketoiminnan arvo oli 1,0 miljardia euroa, joka oli 4 % rakentamisen toimialan kokonaisliikevaihdosta. Rakentamisessa ympäristöliiketoiminta koostuu pääasiassa energiatehokkuuden lisäämisestä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ympäristöliiketoimintatilastoon.

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto ympäristöliiketoiminnan päätoimialoilla ja teollisuudessa

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto ympäristöliiketoiminnan päätoimialoilla ja teollisuudessa

Teollisuudessa vuonna 2011 ympäristöliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli liki 700. Suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja oli metalliteollisuus 4,9 miljardilla eurolla, joka oli 7 prosenttia toimialan kokonaisliikevaihdosta. Teollisuuden ympäristöliiketoimintaan luettavien tuotteiden ja palvelujen vienti oli 4,4 miljardia euroa. Teollisuuden ympäristöliiketoiminta sisältää muun muassa materiaalitehokkuuden edistämistä sekä ympäristöliiketoimintaan tarvittavien koneiden ja laitteiden tuotantoa.

Ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa ympäristöliiketoiminnasta syntyi 2011 liikevaihtoa 456 miljoonan euron edestä. Näillä toimialoilla ympäristöliiketoiminta on pääosin konsultointia, suunnittelua ja tutkimusta. Ympäristöliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä näillä palvelualoilla oli runsaat 300 kappaletta.

Päätoimisiksi ympäristöliiketoiminnan yrityksiksi luokitellaan ympäristön puhtaanapidossa sekä vesi- ja tuulivoiman tuotannossa toimivat yritykset. Vuonna 2011 päätoimisia ympäristöliiketoiminnan yrityksiä oli 797 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa. Yli kolmannes liikevaihdosta muodostui jätehuollosta. Toiseksi suurin päätoimiala oli materiaalien kierrätys, jonka liikevaihto oli 861 miljoonaa euroa ja investoinnit 21 miljoonaa. Ympäristöliiketoiminnan päätoimialat työllistivät yhteensä 6300 henkilöä.

Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Suomessa ympäristöliiketoimintatilasto julkaistaan nyt kolmatta kertaa. Yhä täsmentyvistä käsitteistä ja tilastointimenetelmistä johtuen tämän julkaisun tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia kahden edellisen vuoden tietojen kanssa.


Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Muukkonen 09 1734 3224, Anna Piirainen 09 1734 3228, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (220,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2011/ylt_2011_2012-12-07_tie_001_fi.html