Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.7.2021

Över hälften av väljarna förhandsröstade

Statistikcentralen publicerar uppgifter om bakgrunden beträffande dem som röstat i kommunalvalet 2021. Valdeltagandet i valet var 55,1, vilket var det lägsta sedan kommunalvalet år 1945. Klart över hälften av dem som röstade (60,0 %) förhandsröstade. Detaljerade uppgifter om de effekter som bakgrundsfaktorerna på individnivå har på valdeltagandet finns i översikten: Röstande i kommunalvalet 2021.

Valdeltagande och förhandsröstande i kommunalvalen 1984–2021

Valdeltagande och förhandsröstande i kommunalvalen 1984–2021

Klart över hälften (60,0 %) av dem som röstade i valet röstade på förhand, av de röstberättigade var andelen som röstade på förhand 33,1 procent. I grupperna efter huvudsaklig verksamhet var förhandsröstningen vanligast bland pensionärer, 45,1 procent av gruppen röstade på förhand i valet.

Andel förhandsröstande av röstberättigade i grupper för huvudsaklig verksamhet i kommunalvalen 2017 och 2021, %

Andel förhandsröstande av röstberättigade i grupper för huvudsaklig verksamhet i kommunalvalen 2017 och 2021, %

Sett till åldern de aktivaste förhandsröstande var 75-åringarna (52,2 % av de röstberättigade), relativt sett minst förhandsröstande fanns det i gruppen med 18-åringar (18,1 % av de röstberättigade).

I de röstningsområden för vilka man också fick uppgifter om röstningen på valdagen var valdeltagandet högst bland 73-åriga röstberättigade, av dem röstade 69,6 procent. Ett elektroniskt rösträttsregister, som möjliggör detaljerad granskning av uppgifterna om röstningen på valdagen, användes i 152 kommuner, varav uppgifter om alla röstningsområden erhölls från 99 kommuner. Totalt täckte denna uppgift 43,8 procent av de röstberättigade i kommunalvalet 2021.

Förhandsröstande i hela landet och alla väljare i områden efter kön och ålder i kommunalvalet 2021, %

Förhandsröstande i hela landet och alla väljare i områden efter kön och ålder i kommunalvalet 2021, %

Källa: Kommunalvalet 2021, Översikt över röstningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (721,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 13.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. bakgrundsanalys av kandidater och de invalda 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2021/05/kvaa_2021_05_2021-07-13_tie_001_sv.html