Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.7.2021

Yli puolet äänestäjistä äänesti ennakkoon

Tilastokeskus julkaisee tietoa vuoden 2021 kuntavaaleissa äänestäneiden taustoista. Äänestysprosentti vaaleissa oli 55,1, mikä oli matalin vuoden 1945 kunnallisvaalien jälkeen. Selvästi yli puolet äänestäneistä (60,0 %) äänesti ennakkoon. Yksityiskohtaista tietoa yksilötason taustatekijöiden vaikutuksesta äänestysaktiivisuuteen löytyy katsauksesta: Äänestäneet kuntavaaleissa 2021.

Äänestysprosentit kuntavaaleissa 1984–2021

Äänestysprosentit kuntavaaleissa 1984–2021

Selvästi yli puolet (60,0 %) äänestäneistä äänesti vaaleissa ennakkoon, äänioikeutetuista ennakkoon äänestäneiden osuus oli 33,1 prosenttia. Pääasiallisen toiminnan ryhmissä ennakkoon äänestäminen oli yleisintä eläkeläisten joukossa, ryhmään kuuluneista 45,1 prosenttia äänesti vaaleissa ennakkoon.

Ennakkoon äänestäneiden osuus äänioikeutetuista pääasiallisen toiminnan ryhmissä kuntavaaleissa 2017 ja 2021, %

Ennakkoon äänestäneiden osuus äänioikeutetuista pääasiallisen toiminnan ryhmissä kuntavaaleissa 2017 ja 2021, %

Iän mukaan tarkasteltuna aktiivisimmat ennakkoon äänestäjät olivat 75-vuotiaat (52,2 % äänioikeutetuista), suhteellisesti vähiten ennakkoon äänestäneitä oli 18-vuotiaiden äänioikeutettujen joukossa (18,1 %).

Niillä äänestysalueilla, joilta saatiin myös vaalipäivän äänestystieto, korkein äänestysprosentti oli 73-vuotiailla äänioikeutetuilla, joista äänesti 69,6 prosenttia. Sähköinen äänioikeusrekisteri, joka mahdollistaa vaalipäivän äänestystietojen yksityiskohtaisen tarkastelun, oli käytössä 152 kunnassa, joista 99 kunnasta tieto saatiin kaikilta äänestysalueilta. Kaikkiaan tämä tieto kattoi 43,8 prosenttia vuoden 2021 kuntavaaleissa äänioikeutetuista.

Ennakkoon äänestäneet koko maassa ja kaikki äänestäneet alueilla sukupuolen ja iän mukaan kuntavaaleissa 2021, %

Ennakkoon äänestäneet koko maassa ja kaikki äänestäneet alueilla sukupuolen ja iän mukaan kuntavaaleissa 2021, %

Lähde: Kuntavaalit 2021, Katsaus äänestämiseen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (697,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kunnallisvaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1092. ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvaa/2021/05/kvaa_2021_05_2021-07-13_tie_001_fi.html